KEEP YOUR TALENT MOVING VOOR MANAGERS

De verschillende onderdelen zijn inzetbaar voor het programma voor de manager. Ieder onderdeel kan separaat worden ingezet.

 • Talentenanalyse voor managers
 • Ondersteuning in omgaan met veranderingen, impact op leiderschapstijl.
 • Advies en ondersteuning inzake Mobiliteitsbevorderende cultuur en maatregelen
 • Ondersteuning bij het voeren van mobiliteitsgesprekken
   

Talentenanalyse voor managers

Dit betreft een korte analyse van talenten en motieven, welke eveneens inzicht geeft in persoonlijke sterktes en zwaktes als manager in relatie tot de werkomgeving en de gevraagde doelstellingen. In combinatie met een gesprek van 1,5 uur wordt gericht inzicht gegeven in ontwikkelmogelijkheden.
 

Ondersteuning in omgaan met veranderingen, impact op leiderschap en identiteit

Ondersteuning in omgaan met veranderingen, impact op leiderschap en identiteit
Voor een gerichte ondersteuning van managers biedt de Human Mobility Group de mogelijkheid een gerichte teambijeenkomst te organiseren waarbij visie, identiteit en de vertaalslag naar de eigen praktijk centraal staan.

Een correcte formulering en vaststelling van de kernwaarden van de organisatie is essentieel om het juiste vertrekpunt te kunnen kiezen voor komende periode. In veel gevallen heeft een formulering wel plaats gevonden, maar is het alweer enige tijd geleden dat de kernwaarden zijn vastgesteld. Sindsdien kan er nogal wat veranderd zijn zowel in de markt alsmede intern bij de betrokkenen zelf. Het is dus zeer de vraag of de destijds vastgestelde kernwaarden nu nog steeds de juiste kernwaarden zijn. Dit valt direct samen met de identiteit die men als manager wil uitstralen en het vermogen van de managers om aan deze identiteit te voldoen. Deze bijeenkomst (bij voorkeur 2 aaneengesloten dagen) dient dus meerdere doelen:

 • Creëren van inzicht, herkenning en erkenning in de visie/missie (dienstverlening richting klanten in de toekomst).
 • Creëren van inzicht in gevraagde identiteit als manager (waar staan we voor?).
 • Gezamenlijk bespreken van urgente thema’s en mogelijk vervolgacties.
 • Creëren van synergy, vertrouwen en motivatie om uitdagingen aan te gaan.
 • Creëren van vertrekpunt voor nieuwe uitdagingen (expeditie).

Opzet is om door middel van een systematische aanpak inzicht te krijgen in alle gezichtspunten, meningen en ideeën welke voor de identiteitsbepaling van de manager relevant zijn. Tijdens de bijeenkomst wordt gebruik gemaakt van effectieve modellen, uitgekiende vragenlijsten en de nodige kennis, ervaring en vaardigheden.
 

Advies en ondersteuning inzake Mobiliteitsbevorderende cultuur en maatregelen

Naar aanleiding van de vraagstelling van kunnen wij bovenstaand maatwerkprogramma aanbieden. De Human Mobility Group kan adviseren en ondersteunen inzake Mobiliteitsbevorderende maatregelen. Samen met de HR afdeling wordt een dag georganiseerd waarin leidinggevende inzicht krijgen wat een dergelijke cultuur zou kunnen zijn, welke invloed zij hebben, en vooral hoe zij dit kunnen vertalen naar hun dagelijkse praktijk .

Indien gewenst zelf gebruik maken van HR mobiliteitsbevorderende instrumenten ter ondersteuning van haar Employability beleid. De Human Mobility Group kan dit inrichten en de betrokkenen hierin opleiden.

Uiteraard is alle bovenstaande in nader overleg verder te bespreken en uit te werken.
 

Keep your talent moving