KEEP YOUR TALENT MOVING VOOR MEDEWERKERS

De Human Mobility Group heeft een positief en stimulerend programma ontwikkeld voor medewerkers die zich gedwongen of ongedwongen in hun loopbaan willen (re)oriënteren.

Het doel van het programma ‘Keep your Talent moving’ is medewerkers te ondersteunen bij hun loopbaanontwikkeling en bij hun persoonlijke keuzes. Om effectieve keuzes te kunnen maken zijn inzicht en vertrouwen in de eigen competenties en marktwaarde nodig. Daarnaast is een actieve en doelgerichte aanpak vereist.

Tijdens het programma wordt ernaar gestreefd de medewerkers zo optimaal mogelijk inzicht te geven in hun talenten, competenties en ontwikkelpotentieel. Uniek in dit programma is de mogelijkheid mensen vanuit hun talenten en competenties inzicht te geven in beschikbare loopbaankansen.

Door dit programma worden medewerkers bewust gemaakt en gericht gemotiveerd hun talenten, competenties en ervaringen daar in te zetten waar ze het meest succesvol kunnen zijn.

Het programma ‘Keep your Talent Moving’ bestaat uit de volgende elementen:

 • Inzicht                                     
 • Bewustwording
 • Arbeidsmarktoriëntatie en kansen
 • Begeleiding                      

Inzicht wordt verkregen door de inzet van een uniek instrumentarium waarmee medewerkers zich gericht bewust worden van hun persoonlijke waarde en hun talenten.‘Waar ben ik eigenlijk ook al weer goed in?’ ‘Wat is mijn motivatie?’ ‘Wat zijn mijn valkuilen?’ ‘Waar liggen mijn toekomstmogelijkheden?’ ‘Wat moet ik doen om dat te bereiken?’. De Human Mobility Group gelooft dat door mensen beter inzicht te geven in deze vragen zij met meer vertrouwen kijken naar hun capaciteiten en toekomstmogelijkheden en hierdoor succesvoller reïntegreren. Persoonlijke waarde staat in deze fase centraal.

Bewustwording wordt verkregen door met het verkregen inzicht stil te staan bij de huidige realiteit en een nieuw vertrekpunt te creëren op basis van zelfvertrouwen en overtuiging. Achterlaten en inzetbaarheid voor de toekomst staan in deze fase centraal.

Oriëntatie en kansen creëren staat voor het concreet op zoek gaan naar kansen en mogelijkheden die overeenkomen met de persoonlijke drijfveren, kwaliteiten of ontwikkelmogelijkheden van de medewerker. Dit kan zowel intern als extern gericht zijn. Arbeidsmarktoriëntatie en werkgeversperspectief staan in deze fase centraal.

Begeleiding staat voor het ondersteunen van de medewerker bij gerichte netwerk- en/of sollicitatiegesprekken en in de beginfase van de nieuwe uitdaging. Concrete en practische handvatten staan in deze fase centraal.
 

Overige mogelijkheden:

 • Uitgebreid Persoonlijk Ontwikkel Assessment
  Als er een vervolgfunctie overwogen wordt voor of door een werknemer, is het verhelderend om middels een assessment in beeld te brengen in hoeverre de ontwikkelde competenties aansluiten op wat de nieuwe rol vraagt. Met behulp van de TMA-instrumentaria en simulatieoefeningen die zijn gerelateerd aan de optionele functie en interviews, brengt de Human Mobility Group gericht advies uit over passende resultaatgebieden en mogelijkheden tot ontwikkeling.
 • Talentenanalyse "mijn talent"
  Dit betreft een analyse van talenten en motieven, welke eveneens inzicht geeft in persoonlijke sterktes en zwaktes in relatie tot de werkomgeving. In combinatie met een gesprek van 1½ uur wordt gericht inzicht gegeven in ontwikkelmogelijkheden.
 • Competentie- en loopbaancoaching
  Het realiseren van groei in functioneren of verwezenlijken van loopbaanstappen vergt (zelf)reflectie, verbreding van kennis, moed en doorzettingsvermogen. Begeleiding in dit proces door een ervaren coach van de Human Mobility Group draagt significant bij aan de slagvaardigheid en het behalen van persoonlijke doelen van medewerkers.