ONZE ORGANISATIE

Met talent als inspiratie en door passie en toewijding in de uitvoering van ons werk, bieden we oplossingen die bijdragen aan het verbeteren van de business performance. Succesvol veranderen en talentgericht ontwikkelen van medewerkers staan hierbij centraal.

Human Mobility Group is al ruim 15 jaar actief op het gebied van Talentmanagement, Employability en Changemanagement. In opdracht van werkgevers uit diverse sectoren ondersteunen wij organisaties bij verandertrajecten, ondersteunen wij projecten om het potentieel en de ontwikkeling van medewerkers in kaart te brengen en werken wij actief aan de ontwikkeling van competenties door het opstellen en uitvoeren van maatwerk trainingsprogramma's en coachingstrajecten. HMG streeft ernaar op een maatschappelijke verantwoorde wijze een bijzondere bijdrage te leveren aan het verbeteren van de performance van organisaties en medewerkers in het bijzonder.

We ondersteunen verder directies, managers en HR afdelingen om resultaatgericht talentmanagement toe te passen zodat het altijd een integraal onderdeel is van de ondernemingsstrategie.

De naam Human Mobility zegt het al, mensen in beweging zetten en vooral ook houden! Dat geldt niet alleen voor onze klanten maar ook voor onze eigen mensen. Vanuit onze werkplekken in Utrecht, Breda, Brussel, Parijs en Londen werken we met een internationale, professionele groep ervaren en vakkundige mensen vanuit verschillende disciplines. Alle mensen bij de Human Mobility Group hebben een achtergrond in P&O, commercie, bedrijfskunde, psychologie en/of onderwijs en hebben uitgebreide ervaring in het bedrijfsleven. Juist deze achtergrond en de opgedane ervaring maken dat de Human Mobility Group op verschillende niveaus in diverse sectoren actief is. We streven samen naar oplossingen die bijdragen aan de individuele groei, duurzame organisatieontwikkeling, vernieuwing en verandering.

De organisatie is opgericht in 2004 door een groep ervaren professionals. De Human Mobility Group is actief op de volgende terreinen:

HMG begeleidt, ondersteunt en faciliteert veranderings en leerprogramma's.

Trainingen van HMG worden volledig op maat ontwikkeld, zodat kan worden getraind binnen... »

Ontwikkelassessments vinden plaats in het kader van groei en doorontwikkeling. Je krijgt een... »

Uitdagende programma's en begeleiding van werk naar werk zowel intern als extern.  ... »

Innovatieve, geavanceerde tools voor het selecteren, evalueren, ontwikkelen en behouden van... »

Projectbureau

Het projectbureau van HMG is het hart van onze dienstverlening. De kwaliteit alsmede de kennis van de markt en de klanten staan hierbij voorop. Het projectbureau werkt veelal vanuit een partnership gedachte, waarbij de benodigde ondersteuning flexibel wordt afgestemd met de klant. Het projectbureau is gewend grote projecten te begeleiden waarbij soms meer dan 700 medewerkers betrokken zijn. Zo plannen zij de individuele terugkoppelgesprekken in, zijn zij verantwoordelijk voor de communicatie naar de deelnemers en de klant, monitoren zij de diverse trajecten en processen en ondersteunen zij de uitvoerende collega’s bij opleidingen, teambijeenkomsten etc. Het projectbureau ontzorgt van begin tot het einde van het project.
 

HMG professionals

De Human Mobility Group is uitgegroeid tot een succesvol organisatie- en adviesbureau voor talentontwikkeling. De naam Human Mobility zegt het al, mensen in beweging zetten en vooral ook houden! Dat geldt niet alleen voor onze klanten maar ook voor onze eigen mensen. De Human Mobility Group is een professionele groep ervaren en vakkundige mensen die vanuit verschillende disciplines opereren. Er zijn zo'n 28 ervaren professionals betrokken die samen hooggekwalificeerde, HRM-gerelateerde diensten leveren. Alle mensen bij de Human Mobility Group hebben een achtergrond in P&O, commercie, bedrijfskunde, psychologie en/of onderwijs en hebben uitgebreide ervaring in de praktijk van het bedrijfsleven. Juist deze achtergrond en de opgedane ervaring maakt dat de Human Mobility Group op verschillende niveaus in diverse sectoren actief is. Vanuit onze werkplekken in Utrecht, Breda, Brussel, Parijs en Londen  streven we naar oplossingen die bijdragen aan de individuele groei, duurzame organisatieontwikkeling, vernieuwing en verandering. 

De kracht van de Human Mobility Group is om zelf ook in beweging te blijven door samenwerking en allianties aan te gaan met krachtige deskundige partners.