Krijg inzicht in talent en ontwikkelpotentieel

Maak het verschil met een HMG Talentenscan!

Benut het potentieel van uw medewerkers met een HMG Talentenscan. Een Talentenscan bestaat uit een Talentenanalyse, competentiematch en een terugkoppelgesprek.

Talentenanalyse

Met de Talentenanalyse, welke online in diverse talen kan worden gemaakt, brengen we de drijfveren en talenten in kaart, maar ook het ontwikkelpotentieel van uw medewerkers. Hiermee kunnen we tevens een competentiematch maken om te evalueren in hoeverre uw medewerkers in het agile profiel passen.

Competentiematch

Wanneer de Talentenanalyse is ingevuld kunnen we de resultaten matchen. In hoeverre voldoen uw medewerkers aan het gewenste profiel voor de toekomst? Wij hebben alvast een aantal belangrijke competenties voor u geselecteerd:

  • Aanpassingsvermogen
  • Creativiteit
  • Flexibiliteit
  • Samenwerken
  • Innovatiekracht
  • Leervermogen

Wilt u hier graag één of meerdere competenties (maximaal 4) aan toevoegen? Dat kan!

Terugkoppelgesprek

Tijdens het terugkoppelgesprek bespreken we de uitkomsten van de Talentenanalyse en de competentiematch met uw medewerker en (eventueel) zijn of haar leidinggevende. Samen met een van onze professionals wordt besproken wat de kwaliteiten en valkuilen van uw medewerker zijn en waar eventueel verdere ontwikkeling gewenst is.

Vraag een Talentenscan aan