RE-INTEGRATIE

Arbeid verrichten is één van de belangrijkste vormen van participeren in de maatschappij. Werk geeft u inkomen, waardering en voldoening, en zorgt voor structuur en contacten in uw leven. De Human Mobility Group heeft in het kader van een succesvolle re-integratie na een periode van arbeidsongeschiktheid een gericht traject ontwikkeld. Een positief en stimulerend programma om mensen zelfinzicht, kracht en weer toenemend zelfvertrouwen te geven om zo weer in het arbeidsproces deel te nemen.

Het programma Mijn Talent bestaat uit de volgende elementen:

  • Inzicht
  • Bewustwording
  • Oriëntatie en kansen;
  • Begeleiding

Inzicht wordt verkregen door de inzet van een uniek instrumentarium om gericht medewerkers bewust te maken van hun persoonlijke waarde en hun talenten.Waar ben ik eigenlijk ook al weer goed in? Wat is mijn motivatie? Wat zijn mijn valkuilen? Waar liggen mijn toekomstmogelijkheden? Wat moet ik doen om dat te bereiken? De Human Mobility Group gelooft dat door mensen beter inzicht te geven in deze vragen zij met meer vertrouwen kijken naar hun capaciteiten en naar hun toekomstmogelijkheden en hierdoor ook succesvoller reintergreren. Persoonlijke waarde staat in deze fase centraal.

Bewustwording wordt verkregen door met het verkregen inzicht stil te staan bij de huidige realiteit en een nieuw vertrekpunt te creëren maar wel op basis van zelfvertrouwen en overtuiging. Achterlaten en inzetbaarheid voor toekomst staan in deze fase centraal.

Oriëntatie en kansen creëren staat voor het concreet op zoek gaan naar kansen en mogelijkheden die overeenkomen met de persoonlijke drijfveren, kwaliteiten, of ontwikkelmogelijkheden van betrokkenen. Dit kan zowel intern of extern gericht zijn. Arbeidsmarktoriëntatie en werkgeversperspectief staan in deze fase centraal.

Begeleiding staat voor het ondersteunen van betrokkene in zijn in de beginfase van zijn reintergratie. Concrete en practische handvatten staat in deze fase centraal.

Instrumenten welke worden ingezet:

  • Talenten Motivatie Analyse (TMA)
  • Beroeps- en Activiteiten Interesse Analyse (BAIA)
  • Capaciteitenanalyse
  • JobFinder