TALENT ZOEKT DROOMBAAN

Talent zoekt Droombaan is het white label programma voor organisaties die medewerkers een mobiliteitsprogramma willen aanbieden. HMG kan uw organisatie daarnaast helpen bij het inrichten van een compleet mobiliteitscentrum. 

Het programma Talent zoekt Droombaan staat in het teken van het optimaal benutten van de talenten en het ontwikkelpotentieel van medewerkers in relatie tot hun werkomgeving. Tijdens dit programma worden de kandidaten gecoacht en richten we ons op de volgende onderdelen:

Talent zoekt droombaan

 • Inventariseren 
  Op zoek naar unieke talenten.
   
 • Concretiseren
  Op zoek naar een match tussen functie en talent.
   
 • Realiseren
  Het plan van aanpak.