CONSULTANCY & PROGRAMMANAGEMENT

 

Richting geven aan de ambities en strategie van de organisatie. 

Het boek Leading Change van John Kotter, wereldwijd bekend als de ‘change management bijbel’, beschrijft dat slechts een gering aantal transformaties slaagt. Een verklaring voor deze schokkende verhouding is dat er vaak een gap bestaat tussen het strategische plan op organisatieniveau en de realiteit van alledag. De mooie veranderplannen hebben vaak slechts beperkte impact op hetgeen er dagelijks op operationeel niveau in de organisatie gebeurt, waardoor de beoogde resultaten zelden worden behaald.  Impactvolle cultuurverandering kan alleen bereikt worden door verandering van binnenuit. Een goede begeleiding is echter essentieel. Wij zien verandering meer als een dynamisch proces, een flow in plaats van een los project.

Het managen van change draait niet alleen om het sturen van formele structuren. Het draait ook om het beïnvloeden van menselijk gedrag en het mobiliseren van medewerkersbetrokkenheid. 

Verandermanagement wordt daarmee onmisbaar voor elk bedrijf. Wat betekent dit voor de mensen in de organisatie? Hoe geef je sturing aan een team in verandering? En hoe zorg je voor een efficiënt veranderingsproces om tot een lerende organisatie te komen.

Als strategische consultant voegen wij waarde toe in de ontwikkeling van menselijk kapitaal. Zijn wij er voor al jouw vraagstukken op het gebied van veranderen en ontwikkelen. Van persoonlijk advies tot aan cultuuromslag en het overnemen van het project- en communicatie activiteiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managing the Change

 

Wilt u graag weten hoe u een ontwikkeltraject binnen uw organisatie het beste in kunt richten? Wij gaan graag met u in gesprek.

Organisatievraagstukken beantwoorden door middel van data analyse. Welke vraag zou u graag willen beantwoorden?

Een toekomstgericht ontwikkelingsprogramma waarin Ik (medewerker), Wij (het team) en Het (de organisatie) centraal staan.

Op basis waarvan bepaalt u ontwikkelpunten van uw medewerker of de match van een sollicitant met een bepaalde functie? Een ideaalprofiel kan u helpen.

Om ontwikkeling goed in kaart te brengen adviseren wij het ontwikkelpotentieel van uw medewerkers in kaart te brengen.

HMG Outplacement

Mobiliteitsprogramma's in het kader van herinrichting, reorganisatie of juist talentontwikkeling van medewerkers en organisatie.