De Human Mobility Group adviseert bij groei of krimp over organisatieveranderingen. De visie, missie en strategie van de betrokken organisatie vormen het kader voor de advisering; de adviezen hebben vooral betrekking op:

  • De organisatie: zijn identiteit, waarden en normen, alsook de meest geëigende leiderschap- en managementstijl en het competentiemanagement;
  • De medewerkers: hun rol/identiteit en gedrag in relatie tot het beroep op hun talenten, competenties en ontwikkelpotentieel.
  • De performance: van medewerkers en organisatie in de beoogde nieuwe situatie.


Het advies komt tot stand in nauw overleg met leidinggevenden en management. Het omvat:

  1. Een oordeel over de geplande veranderingen, waarbij eventuele knelpunten, kritische succesvoorwaarden en risico’s tijdig worden gesignaleerd;
  2. Een uitgebalanceerd pakket aan additionele maatregelen om deze knelpunten op te ruimen, succesvoorwaarden te realiseren en risico’s beheersbaar te maken;
  3. Mogelijke marsroutes voor het verandertraject met samenhangende actiepunten;
  4. Een analyse van de behoefte aan en aanwezigheid van talent, competenties, gedrags- en persoonskenmerken en aanbevelingen over talentontwikkeling;
  5. Mogelijkheden voor daadwerkelijke ondersteuning bij realisatie van het verandertraject.

 

Managing the Change

 

Wilt u graag weten hoe u een ontwikkeltraject binnen uw organisatie het beste in kunt richten? Wij gaan graag met u in gesprek.

Organisatievraagstukken beantwoorden door middel van data analyse. Welke vraag zou u graag willen beantwoorden?

Een toekomstgericht ontwikkelingsprogramma waarin Ik (medewerker), Wij (het team) en Het (de organisatie) centraal staan.

Op basis waarvan bepaalt u ontwikkelpunten van uw medewerker of de match van een sollicitant met een bepaalde functie? Een ideaalprofiel kan u helpen.

Om ontwikkeling goed in kaart te brengen adviseren wij het ontwikkelpotentieel van uw medewerkers in kaart te brengen.

HMG Outplacement

Mobiliteitsprogramma's in het kader van herinrichting, reorganisatie of juist talentontwikkeling van medewerkers en organisatie.