• Selectie assessments: Hoe kies ik de beste kandidaat?
 • Ontwikkelassessments: Waar ligt het ontwikkelpotentieel van mijn medewerkers?
 • Gerichte competentie assessments: Welke competenties hebben mijn medewerkers?
 • Teamassessments: Hoe kan ik mijn team optimaal laten samenwerken?

Talent assessments geven duidelijke antwoorden op vragen over capaciteiten, persoonskenmerken, motieven/drijfveren en het ontwikkelpotentieel van uw medewerkers. HMG richt zich op het positief en ontwikkelingsgericht werken, waarbij het individu, de organisatie en de omgeving centraal staan.
 

Objectieve, talentgerichte assessments

Het assessmentcenter van de Human Mobility Group is gespecialiseerd in het uitvoeren van maatwerk assessments. Uitgangspunt is om inzicht te geven in de talenten en het ontwikkelpotentieel van individuen en teams in relatie tot hun omgeving. Het assessmentcenter richt zich niet op het aftesten, maar juist op het inzichtelijk maken van de talenten en het ontwikkelpotentieel van de kandidaten. Wij richten ons dus op een objectief beeld van de vaardigheden van de kandidaat en in hoeverre deze aansluiten bij de gewenste en vereiste competenties van hun huidige of toekomstige functie. We hechten er dan ook veel waarde aan dat de kandidaten zich tijdens een assessment prettig voelen, dat ze terugkijken op een waardevolle dag en dat de opdrachtgever een professionele rapportage en terugkoppeling ontvangt. De Human Mobility Group heeft jarenlange ervaring met assessments in diverse branches. Het assessment zal dan ook begeleid worden door een assessor met kennis van uw branche.

Binnen de Human Mobility Group hanteren we 3 verschillende soorten assessments:

Het betreft een online te maken TMA analyse en een apart terugkoppelgesprek van 1,5 uur met de kandidaat. Er wordt vooraf met de opdrachtgever afgestemd wat precies de vraagstelling is, de opdrachtgever ontvangt na afloop een telefonische terugkoppeling over het gesprek en ontvangt tevens een rapportage over de talenten en valkuilen en een overzicht van het competentiepotentieel in relatie tot de gevraagde functiecompetenties van de kandidaat.

Dit zijn verkorte assessments van 1 dagdeel (9 tot 13 uur of 13 tot 17 uur) waarbij de functie op basis van, gezamenlijk met de opdrachtgever vooraf opgestelde, competenties getoetst zal worden. Bij een verkort assessment worden maximaal 3 competenties getoetst. Hierbij wordt niet alleen naar de geschiktheid gekeken van de kandidaat maar juist ook naar de ontwikkelbaarheid van deze competenties. Tevens worden aanbevelingen gedaan over mogelijke vervolgstappen en ondersteuning. De nadruk ligt op rechtstreekse observatie van gedrag. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van één specifieke taakopdracht. Uit het assessment komt naar voren of de kandidaat geschikt of ongeschikt is en/of de competenties ontwikkelbaar zijn voor het uitoefenen van de gewenste/toekomstige functie.
Het verkorte assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wetenschappelijk onderbouwde Persoonlijkheidsanalyse
 • Wetenschappelijk onderbouwde Capaciteitenanalyses
 • Praktijkopdracht/simulatie ter observatie van de vooraf bepaalde competenties/gedrag
 • Diepte-interview met kandidaat over resultaten, ontwikkelpunten en verwachtingen
 • Korte terugkoppeling en beschouwing naar de kandidaat aan het einde van het assessment.

Dit zijn uitgebreide selectie assessments van een hele dag (10 tot 17.30 uur) waarbij de kandidaten op basis van, gezamenlijk met de opdrachtgever vooraf opgestelde, competenties getoetst zal worden. Bij een uitgebreid assessment worden maximaal 6 competenties getoetst. Hierbij wordt niet alleen naar de geschiktheid gekeken van de kandidaat maar juist ook naar de ontwikkelbaarheid van deze competenties. Tevens worden aanbevelingen gedaan over mogelijke vervolgstappen en ondersteuning. De nadruk ligt op rechtstreekse observatie van gedrag. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van meerdere specifieke taakopdrachten. Uit het assessment komt naar voren of de kandidaat geschikt of ongeschikt is en/of de competenties ontwikkelbaar zijn voor het uitoefenen van de gewenste/toekomstige functie.
Het uitgebreide assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wetenschappelijk onderbouwde Persoonlijkheidsanalyse
 • Wetenschappelijk onderbouwde Capaciteitenanalyses
 • Diverse praktijkopdrachten/simulaties ter observatie van de vooraf bepaalde competenties/gedrag
 • Diepte-interview met kandidaat over resultaten, ontwikkelpunten en verwachtingen
 • Korte terugkoppeling en beschouwing naar de kandidaat aan het einde van het assessment.

 

Algemene uitgangspunten assessment Human Mobility Group

 • De Human Mobility Group volgt de NIP code.
 • Het uitgebreide assessment wordt afgenomen door 2 assessoren.
 • De kandidaat heeft vetorecht voordat de rapportage naar opdrachtgever wordt gestuurd.
 • We beoordelen; we veroordelen nooit.
 • Schriftelijke rapportage van uitgebreid assessment naar de kandidaat binnen uiterlijk 5 werkdagen.
   

Elk assessment is maatwerk, afgestemd op uw vraag en uw omgeving. Uiteraard is de dag van het assessment belangrijk, echter net zo belangrijk is te begrijpen wat de kandidaat te wachten staat, wat de wensen van de opdrachtgever zijn en te weten hoe de functie daarop is afgestemd en welke gewenste competenties daar bij horen. De assessor maakt voorafgaand aan elk assessment graag tijd om dit zorgvuldig te bespreken met de betrokkenen van de afdeling HR en de leidinggevende.

Bij een assessment wordt de kandidaat op basis van, door u vooraf opgestelde, competenties getoetst. Hierbij wordt niet alleen naar de geschiktheid gekeken van de kandidaat maar juist ook naar de ontwikkelbaarheid van deze competenties. Hiervoor is het noodzakelijk de functieomschrijving, het competentieprofiel en de vraagstelling vooraf te ontvangen en te bespreken.

Het assessment geeft inzicht in verschillende facetten, zoals het waargenomen gedrag tijdens de gerichte praktijksituaties, de ervaring en het potentieel van de kandidaat tijdens het verdiepende interview en de diverse analyses. Hieruit komt een beeld naar voren of de kandidaat in meer of mindere mate geschikt of ongeschikt is en of competenties ontwikkelbaar zijn voor het uitoefenen van de gewenste/toekomstige functie. Dit wordt bij een uitgebreid assessment vastgelegd in een assessmentverslag. Dit verslag zal vooraf ter accordering worden voorgelegd aan de kandidaat voordat het wordt toegezonden aan opdrachtgever. Alleen bij goedkeuring van de kandidaat kan het verslag doorgestuurd worden. De assessor maakt na elk assessment graag tijd om met de betrokkenen van HR en de leidinggevende dit verslag en advies zorgvuldig te bespreken.

 

Locatie & Planning

De assessments vinden plaats op het assessmentcenter van de Human Mobility Group op de Parkstraat 4 te Breda, op een centraal gelegen locatie of bij u op locatie. Analyses kunnen vandaag nog opgestart worden en de assessments kunnen vaak al binnen een week plaatsvinden. De data zullen in overleg tussen opdrachtgever en het projectbureau van de HMG afgestemd worden.

 

 

Zelf assessments afnemen?

Het afnemen van assessments is tegenwoordig niet alleen meer voorbehouden aan psychologen. U kunt door ons in een aantal dagen opgeleid worden om zelf online assessments uit te voeren.

HMG certificatietraining