top of page

Sterk selecteren

Toshiba Tec

✓  Gerichte vragen bij sollicitatie

✓  Compleet beeld van sollicitanten 

✓  Lagere uitstroom

ontwikkeling project

Selectieproces

Karin de Jong, Manager HR, is meer dan 10 jaar in dienst van Toshiba Tec Netherlands en is samen met haar collega, HR assistent Sanne Pater, verantwoordelijk voor het Human Resource Management. Karin houdt zich voornamelijk bezig met het personeelsbeleid, gespreksvoering, begeleiding bij ziekteverzuim, sollicitatiegesprekken en het geven van introductiepresentaties. Maar ook met het werven en selecteren van werknemers, het aanpassen van reglementen en de uitstroom van medewerkers.

 

Een belangrijke taak is het ondersteunen en adviseren van het management en de directie op het gebied van HR gerelateerde vraagstukken. In het verleden bleek het soms lastig om de juiste kandidaat te selecteren voor een functie bij Toshiba Tec Netherlands. Beslissingen die werden genomen in het aannameproces bleken achteraf niet altijd de juiste te zijn geweest, met als gevolg dat de organisatie te maken had met een hogere uitstroom dan gewenst.

Hierdoor ontstond bij Toshiba Tec Netherlands de behoefte om een beter inzicht te krijgen in de talenten en het ontwikkelpotentieel van kandidaten. Dit is de aanleiding geweest voor de samenwerking met de Human Mobility Group (nu We Build Bridges) en het gebruik van de TMA Talentenanalyses tijdens selectieprocessen. Samen met de Human Mobility Group is gekeken naar de inzet van het TMA instrument als onderdeel van het sollicitatieproces en de begeleiding van medewerkers.

“Hierdoor ontstond de behoefte om een beter inzicht te krijgen in de talenten en het ontwikkelpotentieel van kandidaten.”

Betere beslissingen

Sinds 2010 wordt de TMA methode bij Toshiba Tec Netherlands ingezet bij sollicitaties en de begeleiding van de 165 medewerkers. Karin volgde een certificatietraining bij de Human Mobility Group, zodat ze de analyseresultaten kan gebruiken om de juiste vragen te stellen bij sollicitatie interviews en zodat ze werknemers de juiste begeleiding kan geven. De certificatietraining volgde ze samen met een collega, later volgden er nog 2 collega’s. Sindsdien worden de TMA analyses regelmatig ingezet bij het tweede gesprek met een kandidaat om een duidelijk en completer beeld te krijgen.

Volgens Karin is een van de grote voordelen van de samenwerking met de Human Mobility Group en hun TMA certificatietraining dat je beter en gerichter vragen kunt stellen tijdens een sollicitatiegesprek en meer inzicht hebt in de persoonlijkheid. Hierdoor krijg je een duidelijker beeld van de kandidaat en mogelijke risico’s.

Puzzel

Karin kan, sinds ze de TMA analyses gebruikt en ze zelf kan terugkoppelen, betere beslissingen in het selectieproces nemen. Het komt voor dat een kandidaat in een gesprek erg positief naar voren komt, maar uit een analyse blijkt dat de resultaten niet overeen stemmen met de verwachtingen met betrekking tot de functie.

Doordat Karin heeft geleerd de TMA analyses op de juiste manier te lezen, kan ze de risico’s goed in kaart brengen. Dit helpt bij de selectie, maar is ook erg waardevol voor een leidinggevende, omdat de tips in de rapportage aangeven hoe om te gaan met specifieke competenties van een kandidaat. De twijfel die er voorheen soms was bij beslissingen over het wel of niet aannemen van een kandidaat kan nu worden weggehaald door concrete aanwijzingen vanuit de TMA resultaten. Uiteindelijk resulteert dit in een betere selectie en een lagere uitstroom.

“Hierdoor ontstond de behoefte om een beter inzicht te krijgen in de talenten en het ontwikkelpotentieel van kandidaten.”

Verder praten over dit project of jouw eigen uitdaging?

bottom of page