EXCELLENTE ORGANISATIES

Hoe fit is uw organisatie voor de toekomst?

“De tijd gaat nooit meer zo langzaam als hij nu gaat”!De markt verandert in een hoog tempo en we zetten koers naar een nieuwe werkelijkheid. Nieuwe spelers, de technologische ontwikkeling, de veranderende customer journey… hebben vergaande gevolgen voor de marktpositie. In het verleden werd een strategie geschreven voor de komende twee tot drie jaar. Nu is een strategie na een half jaar vaak alweer gedateerd. De visie, missie en identiteit moeten glas helder zijn en in beton gegoten, de weg ernaar toe dynamisch en flexibel wat direct gevolgen heeft op het bepalen van de juiste succesfactoren en competenties.


In de omgeving en binnen de interne organisatie vinden continu intensieve veranderingen plaats. Sterker nog dan de dynamiek neemt de complexiteit toe. Gebrek aan transparantie, (keten) samenwerking en afstemming (klant/leverancier) zorgen ook voor een hoge mate van onvoorspelbaarheid.


Excellente organisaties staan als een huis. Er is sprake van integratie, innovatie en aanpassing. Een excellente organisatie zijn en blijven vraagt aandacht en tijd. Om te voorkomen dat uw organisatie op bepaalde gebieden slechts effectief of zelfs reactief is/wordt, moet inzichtelijk worden gemaakt wat de ontwikkelgebieden zijn. De Fit for the Future Quick Scan brengt dit op een snelle manier in beeld.


Waarom deze Quick Scan?

  • Gericht op het vormen van een excellente, in plaats van reactieve, organisatie
  • Tips om aan de slag te gaan
  • Snel de belangrijkste ontwikkelgebieden van uw organisatie in kaart
HMG gaat vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk om met de door u verstrekte informatie. Door deze quickscan in te vullen gaat u ermee akkoord dat een consultant van HMG contact met u opneemt.