top of page

disclaimer

De door We Build Bridges op deze website verstrekte informatie is geen aanbod, advies of HR dienst.
We Build Bridges is een handelsnaam van Human Mobility B.V.

Human Mobility B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20119734


Inhoud

De informatie die door We Build Bridges wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. We Build Bridges kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. We Build Bridges en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. We Build Bridges aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door We Build Bridges zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van We Build Bridges.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van We Build Bridges omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

 

CONTACT

+31(0)85-4895010
 

 

Afbeelding(en) of Video's (als van toepassing) gebruikt onder licentie van www.Shutterstock.com

Iconen gemaakt door Freepik. dDara en Eucalyp voor www.flaticon.com 

bottom of page