top of page

organisatie

bruggenbouwers

Mozaik2022.jpg

BRIDGING THE GAP BETWEEN TODAY AND TOMORROW

Met talent als inspiratie en door passie en toewijding in de uitvoering, bieden we oplossingen die bijdragen aan het verbeteren van de business performance van bedrijven en mensen. Succesvol veranderen en talentgericht ontwikkelen van medewerkers staan hierbij centraal. We hebben ruim 15 jaar ervaring op het gebied van Talent Management, Project Management en Programma Management.

Brug_icoon.JPG

BRUGGENBOUWERS

Bruggenbouwers zijn verbinders met de ambitie een hoge mate van kwaliteit in advies, coaching, training, en/of ondersteuning te leveren.

 

We geloven dat elkaars talenten duurzaam benutten en inzetten de sleutel tot succes is voor mensen, teams en organisaties. We geloven bovendien in samenwerken, om zo verbinding te maken tussen mens en organisatie, nu en in de toekomst. Hierbij staat leren en innoveren centraal. 

De bruggenbouwers van Human Mobility Group zijn ervaren en vakkundige professionals die vanuit verschillende disciplines als HR, commercie, bedrijfskunde, psychologie, onderwijs en zorg opereren​. Iedereen heeft uitgebreide ervaring in de praktijk van het bedrijfsleven. Deze achtergrond en ervaring maakt dat we op verschillende niveaus in diverse sectoren de verbinding weten te leggen. 

 

Vanuit onze kantoren in Breda, Utrecht, Brussel, Parijs en Londen  dragen we bij aan oplossingen voor o.a. individuele groei, duurzame organisatieontwikkeling, vernieuwing en verandering. 

presentation.png

PROJECT TEAM

Het project team van Human Mobility Group is het hart van onze dienstverlening. Kwaliteit, de kennis van de markt en het ontzorgen van onze klanten staan hierbij voorop. Het project team werkt veelal vanuit een partnership gedachte, waarbij de benodigde ondersteuning flexibel wordt afgestemd met de klant. Het team is gewend grote projecten waarbij soms meer dan 700 medewerkers betrokken zijn, te begeleiden.

 

Zo plannen zij  individuele terugkoppelgesprekken in, zijn zij verantwoordelijk voor de communicatie naar de deelnemers en de klant, monitoren zij de diverse trajecten en processen en ondersteunen zij de uitvoerende collega’s bij opleidingen, teambijeenkomsten. Het team ontzorgt klanten bij een project van begin tot einde.

"Het professionele project team laat niets aan het toeval over. Dit levert een grote toegevoegde waarde."

- Tim Gilissen 

Anker 1

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert de directie met betrekking tot de strategie, allianties en projecten. De Raad van Advies komt drie keer per jaar bijeen en brengt een onafhankelijk advies uit. De Raad van Advies wordt gevormd door professionals die zich hebben bewezen in verschillende sectoren.

bottom of page