top of page

privacy statement

Voor We Build Bridges staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij HR- en Organisatie advies diensten, -producten én oplossingen bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

Dit is het privacy statement van Human Mobility B.V., gevestigd te Breda aan de Parkstraat 4 (4818 SJ), KvK-nummer 20119734 en BTW nummer NL 816184586B01.

Human Mobility B.V. (hierna “HMG”) is een besloten vennootschap met rechtspersoonlijkheid welke tevens handelt onder de namen:

Human Mobility B.V. (hierna te noemen We Build Bridges) is een organisatieadviesbureau die onder andere dienstverlening aanbiedt op het gebied van talentmanagement (training, coaching, consultancy, assessments, interim werkzaamheden, et cetera). In deze hoedanigheid is We Build Bridges verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan privacy. De aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarnaast onderschrijft We Build Bridges de NIP en NOBCO Gedragscodes. Deze gedragscodes zijn een uitwerking van de Branche- en vakspecialistenregels in het kader van professioneel handelen en ter bescherming van de omgang met persoonsgegevens van Opdrachtgevers. Een exemplaar van de gedragscode kunt u aanvragen bij We Build Bridges.

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt We Build Bridges alleen om haar dienstverlening te optimaliseren en om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. 

1. Welke gegevens slaan we op?

Website(s) bezoeken

In het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites. Hierbij worden onder andere het IP-adres van de computer, de aangeklikte informatie en het moment van inloggen geregistreerd. We Build Bridges gebruikt deze gegevens alleen om de statistieken op de websites te bekijken en de websites te blijven aanpassen op de wensen van de websitebezoeker. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van onze website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website(s). Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Indien een aanvraag via de website wordt gedaan, er wordt ingeschreven voor een evenement of wordt geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan slaat We Build Bridges de gegevens op in het klantrelatiesysteem (Zoho CRM). 

 

Verstrekte persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld via een contactformulier, inschrijving voor een evenement of nieuwsbrief of een download via onze website, gebruikt We Build Bridges om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij het onderdeel van We Build Bridges waar u klant bent.

Kandidaat gegevens

Voor de correcte uitvoering van TMA analyses is het noodzakelijk dat We Build Bridges tevens beschikt over persoonsgegevens van de Betrokkene. Dit is niet altijd de persoon of organisatie die We Build Bridges (online) opdracht geeft tot uitvoering van analyses.

Deze gegevens zijn het geslacht, volledige naam, organisatie en emailadres van de Betrokkene. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het opstarten en uitnodigen voor het invullen van de vragenlijst vanuit ons systeem, voor het genereren van de juiste aanhef en benaming in de rapportages en versturen van de persoonlijke rapportages. In het geval van onze (aanvullende) diensten is dit noodzakelijk zodat de Verwerker weet wie hij/zij kan verwachten. Persoonlijke rapportages worden met de Betrokkene gedeeld via de persoonlijke login waarmee hij/zij op de beveiligde server inlogt om zijn rapportages zelf te downloaden. Persoonlijke rapportages van Betrokkenen worden ook gedeeld met de betrokken Verwerker(s) via de persoonlijke login waarmee hij/zij op de beveiligde server inlogt om de betreffende rapportages van de Betrokkene zelf te downloaden. Indien dit geen mogelijkheid is, versturen we de persoonlijke rapportages via encrypted e-mails naar Verwerker(s) en/of Betrokkene. 

Online bestellingen

Wanneer u bij We Build Bridges (online) een bestelling plaatst vragen we om persoonsgegevens. Deze gegevens hebben we nodig om bestelde rapporten en facturen op het juiste (e-mail)adres te bezorgen en contact met u op te kunnen nemen als we een vraag hebben over de bestelling. De volgende persoonsgegevens hebben wij nodig:

  • NAW-gegevens. Voor de correcte tenaamstelling en informatie op offertes, facturen en andere correspondentie.

  • E-mailadres. We gebruiken het emailadres om u te informeren over de status van een bestelling, toezending van facturen en persoonlijke aanbiedingen.

  • Telefoonnummer. Voor eventuele vragen over een bestelling of informatie over status en levering .

  • IP-adres. Als u op het Internet surft dan is uw computer herkenbaar aan uw IP-adres. Als u bij ons wat bestelt dan slaan we uw IP-adres op zodat we je kunnen herkennen als je terugkomt.

  • Betaalgegevens. Betalingen via onze website(s) vindt plaats in een beveiligde omgeving. Voor het afhandelen van betalingen maken wij gebruik van de diensten van Stripe en/of PayPal. Alle verstrekte bankgegevens zijn voor ons niet beschikbaar en worden niet opgeslagen. We Build Bridges krijgt enkel de melding of de betaling is gelukt.

2. Verantwoordelijkheid juistheid persoonsgegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig verstrekken van de benodigde persoonsgegevens en wijzigingen daarin. We Build Bridges is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik door We Build Bridges van deze onjuiste c.q. onvolledige persoonsgegevens. Ook blijft u zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw eigen email-omgeving en de bij u opgeslagen persoonsgegevens die ook door We Build Bridges worden of zijn gebruikt. 

3. Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden enkel aan derden verstrekt als dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van onze overeenkomst met u. Hierbij moet u denken aan aangesloten associés/partners van We Build Bridges die door We Build Bridges worden ingezet ter uitvoering van onze diensten. Deze derden zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. We Build Bridges heeft met haar partners afspraken gemaakt om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

Persoonlijke rapporten, zoals TMA rapporten en coach dossiers, worden alleen verstrekt aan de Betrokkene zelf. Deze rapporten worden via encryptie als PDF-bestand naar het persoonlijk emailadres van de Betrokkene verzonden. Ook als de opdrachtgever van We Build Bridges niet de Betrokkene is. We Build Bridges zal persoonlijke rapporten nooit met derden (waaronder in dit geval ook de Opdrachtgever) delen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Betrokkene zelf.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze websites gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten hierover aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Zoho

Wij maken gebruik van Zoho om bij te houden hoe gebruikers onze nieuwsbrieven gebruiken en hoe effectief onze campagnes zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Zoho opgeslagen op servers. Lees het privacy beleid en security statement van Zoho voor meer informatie.

 

Zoho gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze e-mails gelezen worden en om rapporten hierover aan ons te kunnen verstrekken. Zoho kan deze informatie aan derden verschaffen indien Zoho hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Zoho verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Zoho niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Zoho diensten dan Zoho CRM, Zoho SalesIQ, Zoho

Campaigns en Zoho Invoice.

Wanneer u op onze website gebruik maakt van het chatvenster wordt om uw contactgegevens gevraagd. Hierbij slaat Zoho ook uw IP adres op om u bij een volgende bezoek te herkennen. Uw gegevens worden in Zoho SalesIQ maximaal 30 dagen bewaard.

 

Overige leveranciers

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken.

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Human Mobility B.V., met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Dropbox, Stipt B.V., Zoho CRM, Campaigns, Zoho Sales IQ, Zoho Invoice, Google Gmail, Google Analytics en Adwords, Signet B.V., KennisWerkt, Studio2C, Wix, Webnode, KPN, Facebook, OnlineAfspraken.nl, SurveyMonkey, TalentLMS, DRV en Adobe Connect.

4. Waar slaan we persoonsgegevens op?

Persoonlijke gegevens slaan we op in een beveiligde database bij onze hostingpartij in Nederland. Onze hostingpartij beschikt over de juiste certificaten die een veilige opslag van gegevens garanderen. In een aantal gevallen delen we persoonsgegevens met onze partners (zie hiervoor). In alle gevallen is dit enkel en alleen ter ondersteuning van onze eigen diensten. Wij werken alleen maar samen met bedrijven die voldoen aan de Europese privacywetgeving, of ze nu in Europa zijn gevestigd of niet.

Om onze dienstverlening te optimaliseren maken we gebruik van klantmanagement tools. In deze tools worden uw contactgegevens en de inhoud van al onze contacten opgeslagen. Hierdoor weten we, als u contact opneemt, bijvoorbeeld precies wat de vorige keer met u is afgesproken.

5. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

De termijn van beschikbaarheid van persoonsgegevens binnen We Build Bridges is tot 1 jaar na afronding van het contract, de opdracht of het traject, of eerder op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever. Daarna worden alle gegevens verwijderd/vernietigd, behalve wanneer archivering of opslag vereist is door de toepasselijke wet- en regelgeving. Is Verwerkingsverantwoordelijke van oordeel dat vernietiging niet mag plaatsvinden, dan zal zij Verwerker daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Verwerker garandeert in dat geval de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens jegens Verwerkingsverantwoordelijke en zal de Persoonsgegevens niet Verwerken behalve ter voldoening aan haar bovenbedoelde wettelijke verplichting of na schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke.

Digitale TMA gegevens blijven te allen tijde op de server van de beveiligde server, en zullen nooit worden opgeslagen op andere digitale plaatsen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Geprinte rapporten worden enkel verstrekt aan betrokken verwerkers van We Build Bridges en de betrokkene zelf. De rapporten worden bij We Build Bridges ingeleverd en vernietigd zodra geprinte rapporten hun doel hebben gediend.

 

6. Inzagerecht

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die door We Build Bridges zijn verwerkt in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit houdt in: persoonsgegevens die We Build Bridges ten aanzien van u verwerkt met volledig overzicht en omschrijving van doeleinden en herkomst van de gegevens.

U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door We Build Bridges. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij We Build Bridges een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@webuildbridges.nl. We Build Bridges zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op uw verzoek schriftelijk of per elektronisch post reageren.

Recht op het indienen van een klacht: We Build Bridges wijst u erop dat u desgewenst een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u meent dat We Build Bridges niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit kan via website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

7. Social Media Platforms en links

U heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de blogs en andere social media platforms die de We Build Bridges aanbiedt. Het voornaamste doel van deze social media platforms is om u de mogelijkheid te bieden om content te delen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gehouden worden wanneer persoonlijke informatie die u op deze platforms deelt, gebruikt, misbruikt of anderszins toegeëigend wordt door een andere gebruiker.

Wij bieden ook links aan naar andere social media platforms die beheerd worden op servers buiten We Build Bridges door personen of organisaties waarover wij geen zeggenschap hebben. We Build Bridges is niet verantwoordelijk en biedt geen garanties voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie die op deze servers staat. Een link naar de website van een derde partij kan niet beschouwd worden als een goedkeuring van ons of de derde partij van de producten en/of diensten van de ander. We Build Bridges is niet verantwoordelijk en biedt geen garanties voor de opslag en gebruik van persoonsgegevens op servers van derde partijen. We raden aan de privacy policy op de website van elke derde partij waarnaar vanaf onze sites gelinkt wordt, te bekijken hoe ze met uw persoonlijke gegevens omgaan.

 

8. Contactgegevens

Vestigings- & bezoekadres:
Parkstraat 4
4818 SJ Breda

Telefoonnummer: 085 - 489 5010 (lokaal tarief)
Bereikbaarheid: op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur
E-mail: info@webuildbridges.nl

We Build Bridges behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Lees ook ons Cookiebeleid.

CONTACT

 +31(0)85-4895010
 

 

Laatst gewijzigd op: 3 december 2018

bottom of page