Voor de Human Mobility Group staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij HR- en Organisatie advies diensten, -producten én oplossingen bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

Privacy statement

Dit is het privacy statement van Human Mobility B.V., gevestigd te Breda aan de Parkstraat 4 (4818 SJ), KvK-nummer 20119734 en BTW nummer NL 816184586B01 .

Human Mobility B.V. (hierna “HMG”) is een besloten vennootschap met rechtspersoonlijkheid welke tevens handelt onder de namen:

HMG is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarnaast onderschrijft HMG de NIP en NOBCO Gedragscodes. Deze gedragscodes zijn een uitwerking van de Branche- en vakspecialistenregels in het kader van professioneel handelen en ter bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten. Een exemplaar van de gedragscode kunt u aanvragen bij ons.

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt HMG alleen om haar dienstverlening te optimaliseren en om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van HMG, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden.

1. Welke gegevens slaan we op?

Website(s) bezoeken

In het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites. Hierbij worden onder andere het IP-adres van de computer, de aangeklikte informatie en het moment van inloggen geregistreerd. HMG gebruikt deze gegevens alleen om de statistieken op de websites te bekijken en de websites te blijven aanpassen op de wensen van de websitebezoeker. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van onze website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website(s).

Verstrekte persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt HMG om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van de Human Mobility Group, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het onderzoeksdoelstellingen in het algemeen. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij het onderdeel van de Human Mobility Group waar u klant bent.

Kandidaat gegevens

Voor de correcte uitvoering van analyses is het noodzakelijk dat HMG tevens beschikt over persoonsgegevens van de kandidaat. Dit is niet altijd de persoon of organisatie die HMG (online) opdracht geeft tot uitvoering van analyses.

Deze gegevens zijn de aanhef, volledige naam en emailadres. Dit is noodzakelijk voor het opstarten en uitnodigen van de kandidaat vanuit ons systeem, voor het genereren van de juiste aanhef en benaming in de rapportages, versturen van de persoonlijke rapportages naar de kandidaat. In het geval van onze (aanvullende) diensten is dit noodzakelijk zodat de coach weet wie hij/zij verwacht.

Daarnaast vragen we om een gewenste deadline. Dit is de datum die wij aanhouden in ons systeem, zodat er in de uitnodigingsmail naar de kandidaat een deadline voor het invullen van de analyse komt te staan. Na het verstrijken van de deadline kan een kandidaat de analyse namelijk niet meer invullen.

Online bestellingen

Wanneer u bij HMG (online) een bestelling plaatst vragen we om persoonsgegevens. Deze gegevens hebben we nodig om bestelde rapporten en facturen op het juiste (e-mail)adres te bezorgen en contact met u op te kunnen nemen als we een vraag hebben over de bestelling. De volgende persoonsgegevens hebben wij nodig:

  • NAW-gegevens. Voor de correcte tenaamstelling en informatie op offertes, facturen en andere correspondentie.
  • E-mailadres. We gebruiken het emailadres om u te informeren over de status van een bestelling, toezending van facturen en persoonlijke aanbiedingen.
  • Telefoonnummer. Voor eventuele vragen over een bestelling of informatie over status en levering .
  • IP-adres. Als je op het Internet surft dan is je computer herkenbaar aan je IP-adres. Als je bij ons wat bestelt dan slaan we je IP-adres op zodat we je kunnen herkennen als je terugkomt.
  • Betaalgegevens. Betalingen via onze website(s) vindt plaats in een beveiligde omgeving. Voor het afhandelen van betalingen maken wij gebruik van de diensten van Stripe en/of PayPal. Alle verstrekte bankgegevens zijn voor ons niet beschikbaar en worden niet opgeslagen. HMG krijgt enkel de melding of de betaling is gelukt.
     

2. Verantwoordelijkheid juistheid persoonsgegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig verstrekken van de benodigde persoonsgegevens en wijzigingen daarin. HMG is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik door HMG van deze onjuiste c.q. onvolledige persoonsgegevens. Ook blijft u zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw eigen email-omgeving en de bij u opgeslagen persoonsgegevens die ook door HMG worden of zijn gebruikt.

3. Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden enkel aan derden verstrekt als dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van onze overeenkomst met u. Hierbij moet u denken aan aangesloten associés/partners van HMG die door HMG worden ingezet ter uitvoering van onze diensten. Deze derden zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Persoonlijke rapporten, zoals TMA rapporten en coach dossiers, worden alleen verstrekt aan de kandidaat zelf. Deze rapporten worden als PDF-bestand naar het persoonlijk emailadres van de kandidaat verzonden. Ook als de opdrachtgever van HMG niet de kandidaat is. HMG zal persoonlijke rapporten nooit met derden (waaronder in dit geval ook de opdrachtgever) delen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kandidaat zelf.

Waar het gaat om reïntegratie en of coaching, kunnen ook medische persoonsgegevens worden verwerkt. Verwerking daarvan vindt enkel plaats onder verantwoordelijkheid van medisch adviseurs. Een medisch adviseur is uit hoofde van zijn beroepsgeheim gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze websites gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten hierover aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Zoho

Wij maken gebruik van Zoho om bij te houden hoe gebruikers onze nieuwsbrieven gebruiken en hoe effectief onze campagnes zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Zoho opgeslagen op servers. Lees het privacy beleid en security statement van Zoho voor meer informatie.

Zoho gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze e-mails gelezen worden en om rapporten hierover aan ons te kunnen verstrekken. Zoho kan deze informatie aan derden verschaffen indien Zoho hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Zoho verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Zoho niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Zoho diensten dan Zoho CRM, Zoho Campaigns en Zoho Invoice.

 

4. Waar slaan we persoonsgegevens op?

Persoonlijke gegevens slaan we op in een beveiligde database bij onze hostingpartij in Nederland. Onze hostingpartij beschikt over de juiste certificaten die een veilige opslag van gegevens garanderen. In een aantal gevallen delen we persoonsgegevens met onze partners (zie hiervoor). In alle gevallen is dit enkel en alleen ter ondersteuning van onze eigen diensten. Wij werken alleen maar samen met bedrijven die voldoen aan de Europese privacywetgeving, of ze nu in Europa zijn gebaseerd of niet.

Om onze dienstverlening te optimaliseren maken we gebruik van klantmanagement tools. In deze tools worden uw contactgegevens en de inhoud van al onze contacten opgeslagen. Hierdoor weten we, als u contact opneemt, bijvoorbeeld precies wat de vorige keer met u is afgesproken.

5. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens blijven binnen HMG beschikbaar tot 1 jaar na afronding van het contract, de opdracht of het traject. Daarna worden alle gegevens verwijderd/vernietigd.

Digitale TMA gegevens blijven te allen tijde op de server van de beveiligde server, en zullen nooit worden opgeslagen op andere digitale plaatsen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Geprinte rapporten worden enkel verstrekt aan betrokken bewerkers van HMG en de betrokkene zelf. De rapporten worden bij HMG ingeleverd en vernietigd zodra geprinte rapporten hun doel hebben gediend.

6. Inzagerecht

U kunt ten allen tijde een verzoek indienen tot inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in: persoonsgegevens die HMG ten aanzien van u verwerkt met volledig overzicht en omschrijving van doeleinden en herkomst van de gegevens. U heeft tevens de mogelijkheid om aan ons te vragen deze persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te laten wijzigen en/of verwijderen. Wij zullen binnen 4 weken schriftelijk of per elektronisch post antwoord geven op dergelijke verzoeken.

7. Social Media Platforms en links

U heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de blogs en andere social media platforms die de HMG aanbiedt. Het voornaamste doel van deze social media platforms is om u de mogelijkheid te bieden om content te delen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gehouden worden wanneer persoonlijke informatie die u op deze platforms deelt, gebruikt, misbruikt of anderszins toegeëigend wordt door een andere gebruiker.

Wij bieden ook links aan naar andere social media platforms die beheerd worden op servers buiten HMG door personen of organisaties waarover wij geen zeggenschap hebben. HMG is niet verantwoordelijk en biedt geen garanties voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie die op deze servers staat. Een link naar de website van een derde partij kan niet beschouwd worden als een goedkeuring van ons of de derde partij van de producten en/of diensten van de ander. HMG is niet verantwoordelijk en biedt geen garanties voor de opslag en gebruik van persoonsgegevens op servers van derde partijen. We raden aan de privacy policy op de website van elke derde partij waarnaar vanaf onze sites gelinkt wordt, te bekijken hoe ze met uw persoonlijke gegevens omgaan.

8. Contactgegevens

Vestigings- & bezoekadres:
Parkstraat 4
4818 SJ Breda

Telefoonnummer: 085 - 489 5010 (lokaal tarief)
Bereikbaarheid: op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur
E-mail: info@humanmobility.nl

HMG behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Statement af en toe te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Lees ook ons Cookiebeleid.

Contact

+31(0)85-4895010