top of page

Strategisch accountmanagement

Athlon Car Lease

✓  Persoonlijke begeleiding

✓  Een concreet ontwikkelplan

✓  Scherpe analyse

ontwikkeling project

Verder professionaliseren

Athlon Car Lease heeft als doelstelling een nog beter commercieel resultaat  te leveren. De accountmanagers van de afdeling Large Accounts spelen hierin een prominente rol, zowel voor de externe klanten als voor de interne organisatie. Het veiligstellen van de business, creëren van opportunities, visie op toekomstige ontwikkeling en inzet van innovatiekracht en kennis bij vernieuwende projecten zijn hierbij essentieel. De wens van Athlon Car Lease voor het verder professionaliseren van de verkoopvaardigheden van de accountmanagers, het meer grip willen krijgen op het besturen van de business en verder een betere samenwerking te creëren met de Lage Landen was de aanleiding voor het starten van het commerciële trainingsprogramma Strategisch Accountmanagement.

Commerciële training

Focus in het eerdere programma heeft gelegen op het creëren van waarde op klantniveau en het maximaal benutten van de opportunities met als doel gerichte acquisitie (profitable growth) en maximaal benutten van het wagenparkpotentieel bij bestaande klanten. De vervolgtraining is samengesteld in de vorm van vijf dagen waarin wordt gewerkt rondom de kernwaarden van Athlon Car Lease, de gedragswaarden die de dienstverlening van alle Athlon Car Lease medewerkers moeten tonen. 

 

In het programma ligt de nadruk op de thema’s:

  • Persoonlijke effectiviteit 

  • Klant en commercie

  • Kwaliteit en operatie

  • Forecast en rendement​

Puzzel

Daarnaast krijgen de deelnemers aan de trainingen gefundeerde feedback van zowel de trainer alsook van elkaar. De spiegel wordt voorgehouden en men kijkt kritisch naar het eigen gedrag. In alle sessies spreekt men elkaar aan op gedrag in relatie tot de doelstellingen. 

 

Voor de borging wordt gebruik gemaakt van diverse instrumenten zoals de 360° feedback analyse. De borging is erg belangrijk bij de ontwikkeling van nieuw gedrag en de toepassing van nieuwe vaardigheden. Het gaat immers niet om de training, maar om wat men met de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk doet. Men is snel geneigd terug te vallen in het oude vertrouwde gedrag. Dat is veel gemakkelijker maar niet altijd beter. 

“Een beter referentiekader dan de reacties van onze medewerkers over ontwikkeltrajecten en kandidaten over de selectie assessment kan ik niet krijgen. Een concreet ontwikkelplan, een scherpe analyse en een persoonlijke begeleiding die past bij onze organisatie: transparant, eerlijk en met kennis van zaken.”

Verder praten over dit project of jouw eigen uitdaging?

bottom of page