top of page

Business Performance Programma

BAM Wegen

✓  Effectief communiceren

✓  Grip op tendertrajecten

✓  Verbeterde samenwerking

ontwikkeling project

Gemotiveerde medewerkers

BAM Wegen Projecten (BWP) staat in 2014 weer een uitdagend jaar te wachten. De gestelde ambitie en doelen zijn hoog. Deze kunnen alleen gerealiseerd worden met goed getrainde en gemotiveerde medewerkers. En daar is Expeditie M56 voor bedoeld.

Gestelde doelen realiseren

De onderdelen van het programma Expeditie M56 richten zich op zowel:

 • Het werkproces en de efficiency daarvan

 • De samenwerking en prioritering op afdelingsniveau

 • De competenties en vaardigheden op individueel niveau.

Iedereen heeft een persoonlijke TMA Talentenanalyse gemaakt welke in de rest van het traject als leidraad dient voor de persoonlijke ontwikkeling en voorkeuren. In de halfjaarlijkse POP gesprekken wordt met eenieder zijn/haar persoonlijke voorkeur besproken voor een tendermanagement- of projectrol.

Als eerste stap gaan de Tendermanagers van start met het onderdeel Klantfocus, waaronder de subthema's:

 • Prioriteiten stellen en succesratio bepalen

 • Marktbewerkingsplan privaat en publiek

 • Commerciële begeleiding klantcases

 • Beïnvloedingsvaardigheden

 • Kritische filtering opportunities

 • Trajectbeïnvloeding en crisismanagement

 • DMU/stakeholder analyse

 • Onderhandelingsvaardigheden

Puzzel

Het programma bevat zowel plenaire sessies als individuele begeleiding, analyses en rapportages en evaluatiemomenten. Tevens sluit het programma nauw aan bij de bestaande werkwijzen.

 

Als tweede stap wordt de vorm (programma opzet) bepaald. 

 1. Home-learning module over een aantal sales onderwerpen (lees- en doe-werk)

 2. Classroom sessies (plenair) - Korte sessies waarbij lopende cases aan de hand van de theorie worden uitgewerkt, externe begeleiding is hier gericht op de persoonlijke ontwikkeling EN case ontwikkeling in relatie tot de business.

 3. De genoemde ‘challenge’ sessies (plenair)

 4. 1 op 1 coaching persoon- en functie specifiek (individueel)

 

De primaire focus van de Expeditie is het scheppen van een cultuur die dragend is om de gestelde doelen te realiseren. Deelnemers maken een persoonlijke ontwikkeling door (TMA profiel) en zijn in staat andere gesprekken onderling, met klanten te voeren en grip te krijgen op tendertrajecten door op een andere manier deze trajecten te spotten, te valideren en te beïnvloeden.

Verder praten over dit project of jouw eigen uitdaging?

bottom of page