top of page

De winst van verbinden

Dura Vermeer

✓  Innovatie

✓  Versterking organisatie

✓  Verbreding marktbeweging

✓  Verbetert bedrijfsresultaat

ontwikkeling project

Verandertraject

Eind 2015, begin 2016 startte Dura Vermeer, in samenwerking met de Human Mobility Group (nu We Build Bridges), met het veranderprogramma de Winst van Verbinden. Het programma bestaat uit 4 pijlers: het verbeteren van het bedrijfsresultaat, het verbreden van de marktbewerking, het versterken van de organisatie en innovatie. Theo Winter is sinds 2015 Algemeen Directeur van de Divisie Infra en tevens lid van de RvB bij bouwbedrijf Dura Vermeer en vertelt over zijn ervaring.

“De urgentie moet niet alleen op vandaag of morgen liggen, maar ook op overmorgen."

Waarom een externe partij bij een verandertraject? “Het is belangrijk dat iemand het hele programma overziet, kaders geeft en verbindt op pragmatische wijze. Wat de Human Mobility Group goed kan, en wat veel andere bedrijven niet hebben, is dat de Human Mobility Group de combinatie kan bieden van het faciliteren van een transitie met een programmamanager en tegelijkertijd ook teambuilding kan faciliteren."

Communicatie bij verandering

Het belang van communicatie in een verandertraject
“Communicatie wordt, vanuit de theoretische kant, altijd genoemd in managementliteratuur, maar er is verder weinig aandacht voor. Het belang van communicatie in een verandertraject wordt onderschat. Eén is altijd communicatie, communicatie, communicatie. En denk niet dat je het alleen kan, want daar heb je een expert voor nodig. Praktisch gezien, in de bouwbranche en zeker bij Dura Vermeer, is men niet gewend aan massaal communiceren over iets wat we belangrijk vinden. Dat wordt vaak als overdreven ervaren. De een vraagt om nieuwsbrieven, de ander zegt dat er een overkill is aan communicatie. Bij deze communicatie is het belangrijk een professional in te zetten voor de manier waarop je jouw boodschap vertelt, iemand die de boodschap specifiek maakt voor de verschillende doelgroepen zodat ze er ook echt wat mee kunnen doen. Je kunt zo’n project niet draaien zonder communicatiespecialist en zonder communicatieplan.”

Impopulaire beslissingen nemen
“Een goede programmamanager heeft in zich dat hij het belang van het moederbedrijf boven persoonlijk belang kan stellen, ook al klinkt dat misschien wollig. Misschien is het allerbelangrijkste wel dat hij niet moet aannemen dat hetgeen hem verteld wordt, altijd de waarheid is. Ik denk dat het heel belangrijk is, dat hij niks aanneemt, dat hij het vermogen heeft impopulaire beslissingen te nemen en dat hij bereid is zijn eigen hoofd op het blok te leggen als het niet lukt en dan ook afscheid neemt. Want mensen prikken er gelijk doorheen."

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in ons magazine 'Fit for the Future'. Deze ontvangen? Laat een bericht achter via ons contactformulier.

Puzzel

“Ook objectiviteit is essentieel om een transitie te doen slagen. Het is een no-brainer dat je een externe programmamanager voor een zware transitie moet hebben.”

Verder praten over dit project of jouw eigen uitdaging?

bottom of page