top of page
talent

Assessments

Assessments vinden plaats in het kader van selectie, groei en doorontwikkeling. Je krijgt een onafhankelijk advies over competenties, kwaliteit, potentieel én veranderpotentieel.  We Build Bridges richt zich op het positief en ontwikkelingsgericht werken, waarbij het individu, de organisatie en de omgeving centraal staan. Of het nu gaat om een ontwikkel- of selectie assessment, kort of uitgebreid, voor een individue of een team. Samen zoeken we de best passende oplossing.

Objectieve, talentgerichte assessments


Het assessmentcenter van We Build Bridges is gespecialiseerd in het uitvoeren van maatwerk assessments. Uitgangspunt is om inzicht te geven in de talenten en het ontwikkelpotentieel van individuen en teams in relatie tot hun omgeving. Het assessmentcenter richt zich niet op het aftesten, maar juist op het inzichtelijk maken van de talenten en het ontwikkelpotentieel van de kandidaten.

 

Wij richten ons dus op een objectief beeld van de vaardigheden van de kandidaat en in hoeverre deze aansluiten bij de gewenste en vereiste competenties van hun huidige of toekomstige functie. We hechten er dan ook veel waarde aan dat de kandidaten zich tijdens een assessment prettig voelen, dat ze terugkijken op een waardevolle dag en dat de opdrachtgever een professionele rapportage en terugkoppeling ontvangt.

 

We Build Bridges heeft jarenlange ervaring met assessments in diverse branches. Het assessment zal dan ook begeleid worden door een assessor met kennis van uw branche.


Bij We Build Bridges kunt u terecht voor verschillende assessments:​

Algemene Uitgangspunten

1. Voorafgaand aan het assessment
Elk assessment is maatwerk. Voorafgaand aan het assessment bespreekt de assessor graag eventuele specifieke aandachtsvelden en behoeften met de opdrachtgever. Wij hechten er belang aan dat de medewerker vooruitlopend op de dag goed door ons geïnformeerd wordt over hetgeen hij kan verwachten en helder wordt geïnstrueerd aangaande de voorbereidende activiteiten, waaronder het maken van een (TMA) persoonlijkheidsanalyse.
 

2. De dag zelf
Op de dag zelf is het ons doel om een setting te realiseren waarin de kandidaat zich uitgenodigd weet om zich open te stellen en om hem een interessante en leerzame ervaring te bieden. 
 

3. Na het assessment
De opdrachtgever ontvangt de uitgebreide rapportages van de diverse gemaakte analyses met daarin het ontwikkelpotentieel en een kort verslag met daarin de bevindingen van de assessment dag. Tevens worden aanbevelingen gedaan over mogelijke vervolgstappen en ondersteuning.
 

Optioneel: Teamanalyse
Bij het assessment van een groep is onze ervaring dat, naast de individuele inzichten, veel belang wordt gehecht aan inzicht in het teampotentieel. Middels een teamanalyse kan inzichtelijk gemaakt worden wat de sterktes en de ontwikkeluitdagingen van het team zijn. Eventueel overeenkomstige ontwikkelinterventies zouden op basis van dit inzicht in het collectief kunnen worden uitgevoerd.

Conference

Selectie assessment

Hoe kies ik de beste kandidaat?

Vanaf:

€ 995

(excl. BTW)

Young Businesswomen

Ontwikkelassessment

Waar ligt het ontwikkel-potentieel van mijn medewerkers?

Vanaf:

€ 495

(excl. BTW)

Business Meeting

Team assessment

Hoe kan ik mijn team optimaal laten samenwerken?

Vanaf:

€ 1495

(excl. BTW)

Meer weten of vragen over maatwerk assessments?

bottom of page