top of page

Cultuur en ontwikkeling

Cultura Ede

✓  Doorontwikkeling

✓  Het beste in medewerkers omhoog halen

ontwikkeling project

Ontwikkel-
potentieel

In 2011 vroeg Mark van den Berg, P&O Coördinator bij Cultura Ede, ontwikkelassessments te starten met twee medewerkers. Tot op de dag van vandaag is Cultura Ede een van onze opdrachtgevers zowel voor assessments als voor coachingstrajecten en mysteryshopping. 


Bij de assessments was de wens enerzijds meer inzicht te verkrijgen in de talenten en het ontwikkelpotentieel in relatie tot de huidige (management-) functie, en anderzijds meer inzicht in relatie tot het loopbaanvraagstuk van de medewerker.

Doelstelling van het assessment is om het ontwikkelpotentieel van de medewerkers in kaart te brengen voor verschillende functies. Er wordt enerzijds naar de sterkere en zwakkere kanten in het algemeen gekeken en anderzijds naar de persoonlijke voorkeur, zodat de ideale ontwikkelrichting gekozen kan worden, die realiseerbaar is in het licht van de talenten van de kandidaat.
 

Ontwikkelassessments

In een uitgebreid assessment worden op basis van, gezamenlijk met Cultura vooraf opgestelde, competenties getoetst. Hierbij wordt niet alleen naar de geschiktheid gekeken van de kandidaat maar juist ook naar ontwikkelbaarheid van deze competenties. Er worden aanbevelingen gedaan over mogelijke vervolgstappen en ondersteuning. De nadruk ligt op rechtstreekse observatie van gedrag. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van nabootsingen/simulatie van de werkelijkheid en specifieke taakopdrachten. Uit de assessments komt naar voren of kandidaten geschikt, ongeschikt zijn of dat competenties ontwikkelbaar zijn. Op grond van alle resultaten vormen wij ons oordeel over het uitoefenen van de gewenste/toekomstige functie. 

Puzzel

Het uitgebreide assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Wetenschappelijk onderbouwde Persoonlijkheidsanalyse 

  • Wetenschappelijk onderbouwde Capaciteitenanalyses

  • Praktijkopdrachten/simulaties ter observatie van de vooraf bepaalde competenties/gedrag  

  • Diepte-interview met kandidaat over resultaten, ontwikkelpunten en verwachtingen 

  • Korte terugkoppeling en beschouwing naar de kandidaat aan het einde van de dag

“HMG heeft de afgelopen jaren verschillende medewerkers van Cultura verder geholpen in hun loopbaan. Door het afnemen van assessments en het gericht coachen van medewerkers door HMG zijn medewerkers in staat geweest zich verder te ontwikkelen. HMG heeft op een deskundige wijze de ontwikkelpotentie van medewerkers in kaart gebracht en Cultura in staat gesteld het beste uit haar medewerkers naar boven te halen. De persoonlijke en integere aanpak van HMG maakt hen al jaren een vertrouwde partner voor Cultura en haar medewerkers.”

Mark van den Berg, P&O Coördinator

Verder praten over dit project of jouw eigen uitdaging?

bottom of page