top of page

Persoonlijke ambities geconcretiseerd

BAM Infra

✓ Inzicht in ambities en motivatie

✓  Herkennen van valkuilen

✓  Effectief communiceren

ontwikkeling project

Coaching

Biljana Franjic is directeur Verwerving bij BAM Infra regionaal en volgde bij Human Mobility Group (nu We Build Bridges) een executive coachingstraject.


“In mijn dagelijks werk begeef ik mij in een complexe omgeving waar het creëren van draagvlak heel belangrijk is. Ik liep in deze omgeving tegen uitdagingen aan en omdat We Build Bridges al eerder met succes directieleden had gecoacht, startte ook ik met een coachingstraject bij Human Mobility Group.”

“Ik werd geprikkeld te zoeken naar mijn eigen ambities en motivatie.”

Zoeken naar eigen ambities

“De coaching begon met zelfontdekking en herkenning. ‘Waar had ik behoefte aan in de coaching?’ Door deze vraag werd ik gedwongen dieper na te denken en mijzelf beter te leren kennen. ‘Wat is echt mijn drive?’ Ik werd geprikkeld te zoeken naar mijn eigen ambities en motivatie. Dat zat allemaal wel ergens, maar ik had daar voor mijzelf nog geen structuur in. Alle losse behoeften werden besproken en vertaald naar een coachingstraject.

De uitkomst van de TMA Talentenanalyse vond ik heel fijn om te bestuderen. Hoewel sommige onderdelen ook confronterend waren, klopte het. De TMA ervaar ik als een instrument dat echt gaat over jouw talenten en je bewust laat worden van je valkuilen. Door in het coachingstraject aan de slag te gaan met hoe hiermee om te gaan, kwam ik in een veranderproces.

In mijn werk ben ik dingen anders gaan aanpakken. Zo verwachtte ik bijvoorbeeld in het verleden van mijn collega’s dat ieders eigen verantwoordelijkheidsgevoel voldoende was om aan onze doelen te gaan werken. Echter kwam ik door de coaching tot het inzicht dat ik mijn omgeving dan wel moest ondersteunen in het bereiken van die doelen. ‘Hoe neem je de omgeving mee in combinatie met de juiste communicatie?’ ‘Hoe bewandel je de weg?’ Dit heeft mijn gedachten over eigen verantwoordelijkheid van het individu niet zozeer veranderd, maar ik pak het nu anders aan.

Puzzel

Wat mijzelf goed is bijgebleven is een situatie met een van mijn collega’s die ik regelmatig in een vergadering trof. Ik merkte dat het botste; hij in de aanval, ik in de verdediging. In de coaching kwam naar aanleiding hiervan de Roos van Leary aan bod en met behulp hiervan ben ik mij gaan voorbereiden op de vergaderingen. Door mijn voorbereiding kon ik met de methodiek een heel andere draai geven aan de dynamiek met deze collega. Zo heb ik op een nette manier feedback kunnen geven en het omgedraaid; geen aanval en verdediging, maar meer ‘hoe kunnen wij samen dit probleem oplossen en wat wordt daarin van mij en van jou verwacht?’. Na afloop kreeg ik een groot compliment van deze collega. Het allermooiste was dat ik hem daarna met andere collega’s mijn nieuwe aanpak ook zag toepassen!

 

Toen ik aan de coaching startte was ik sterk gefocust op inhoud, maar door Human Mobility Group zijn mijn oogkleppen afgevallen. Het bedrijf waar ik voor werk is nog steeds hetzelfde bedrijf, het is nog steeds een complexe omgeving en de uitdaging blijft hoe daarbinnen te communiceren. Natuurlijk zijn er ook nog steeds discussies en conflicten, maar daarin herken ik nu mijn valkuilen en benader ik de situatie op een andere manier. Ik heb bij mijn leidinggevende uitgesproken dat ik een ambitie heb om andere dingen te gaan doen binnen het bedrijf. En als je iets uitspreekt dan gaat het ook bewegen. Na een gesprek met HR belden ze mij voor een andere functie. Ik ben gaan handelen vanuit eigen kracht en kon wat ik leerde tijdens de coaching, toepassen vanuit mijn hart.”

“Ik ben gaan handelen vanuit eigen kracht en kon wat ik leerde tijdens de coaching toepassen vanuit mijn hart.”

Verder praten over dit project of jouw eigen uitdaging?

bottom of page