top of page

Business coaching

✓  Sparren over je toekomstpad

✓  Jezelf ontdekken

✓  Inzicht

ontwikkeling project

Een stappenplan

Susanne werkte 8 jaar als clustermanager. De laatste jaren veranderde er veel in de markt. Susanne besefte dat niet iedereen meer op dezelfde lijn zat en besloot, op eerder aanraden van haar leidinggevende, coaching te gaan volgen.

Vanuit de P&O afdeling werd haar ook aangeraden eens na te denken over wat ze wil in de toekomst: wil je dit blijven doen of toch verder? En als je verder gaat, wat moet je dan nog ontwikkelen? Het nadenken over een stappenplan is volgens Susanne ook wel nodig gezien het duidelijke doel dat ze voor ogen heeft in haar carrière, namelijk hogerop komen binnen de organisatie. Het maken van een stappenplan was dan ook een van haar persoonlijke doelen tijdens de coaching.
 

Sparren over de toekomst

“Coaching is voor mij een manier om te kunnen sparren over mijn toekomstpad,” concludeert Susanne, projectleider, na een terugblik op haar coaching traject. “Coaching wil niet zeggen dat je iets niet goed doet. Voor mij is het vooral inzicht krijgen, jezelf ontdekken en klankborden met behulp van een ervaren coach.”

Tijdens de coaching ging Susanne zichzelf vragen stellen als: ‘Hoelang blijf je iets doen waar je niet achter staat?’ en ‘Waar ligt mijn grens?’. Een stukje bevestiging en begrip van de coach was belangrijk voor haar. Dankzij de coaching kwam Susanne erachter dat de veranderingen echt niet aansloten bij wat zij wilde. Ze kwam tot het besluit ermee te stoppen en daarmee achter haar eigen idealen te blijven staan.  Zonder de coaching had ze dit waarschijnlijk niet gedaan, “met alle consequenties van dien”. “Het is fijn om iemand erbij te hebben die je helpt wanneer je voor een moeilijke keuze staat als deze en niet weet wat je precies allemaal te wachten staat.”

Uiteindelijk heeft Susanne de knoop door gehakt door te kiezen voor een andere baan binnen dezelfde organisatie, ze is nu projectleider. In de toekomst wil ze verder werken aan haar ambitie om hogerop in een organisatie allerlei zaken top-down te regelen. Hiervoor zal ze waarschijnlijk weer een traject business coaching starten. Volgens Susanne zou verdere coaching kunnen helpen om erachter te komen wat ze nog mist om daar te komen waar ze zou willen zijn. Een ervaren coach met veel expertise heeft dat beter inzichtelijk, volgens Susanne.
 

Susanne geeft aan veel geleerd te hebben tijdens het coaching traject. “Ik zag er tegenop, maar vond het achteraf fijn. Het was ook wel zwaar, maar het heeft mijn leven positief veranderd. “Zonder de coaching had ik misschien dingen gedaan waar ik zelf niet achter stond.” Niet alleen het gevoel hebben alles te kunnen zeggen, maar ook de expertise en het begrip van de coach hebben een belangrijke rol gespeeld. Voor de coaching begon was ze vrij sceptisch over coaching, want waarom heb je een coach nodig wanneer de cijfers goed zijn en de mensen tevreden? Nu het eerste coaching traject achter de rug is, is ze overtuigd van het nut van coaching als carrièrebegeleiding en het hebben van de mogelijkheid om te klankborden met een extern persoon en zo samen te kunnen kijken naar de toekomst. Sparren over je toekomstpad kan volgens haar heel prettig zijn in het maken van de juiste keuzes. Ze kreeg antwoord op vragen zoals:  Welke keuzes maak je? Waarom maak je ze? Hoe doe je dat? Wat moet je niet doen? Wat kun je slimmer aanpakken? 

Puzzel

“Coaching is voor mij een manier om te kunnen sparren over mijn toekomst pad. Het wil niet zeggen dat je iets niet goed doet. Voor mij is het vooral inzicht krijgen, jezelf ontdekken en klankborden met behulp van een ervaren coach.”

Verder praten over dit project of jouw eigen uitdaging?

bottom of page