top of page

De lerende organisatie

Gemeente Zundert

✓  Inzicht in talenten

✓  Positieve dialoog

✓  Verbinding

ontwikkeling project

Doorontwikkeling

Catharine Verberne - Adjunct Directeur Gemeente Zundert

“Van oudsher is de gemeente er meer op gericht om ‘in huis’ te ontwikkelen en daarna de gemaakte plannen uit te rollen. Dit zorgde voor een verkokerde organisatie die op een traditionele manier werkte.

 

De ambtelijke organisatie was echt toe aan een volgende stap zodat zij zich meer kon gaan aansluiten bij haar inwoners. De burger aan zet, de medewerker als eigenaar en samen hand in hand voor het resultaat. Dit vraagt om een doorontwikkeling waarin je als organisatie werkt aan je kracht, zonder dat je alles wat er was afbreekt. Wij hebben er heel bewust voor gekozen om als netwerkorganisatie deze doorontwikkeling samen met collega’s, raad en burgers vorm te geven en af te stappen van het traditionele reorganiseren.”

“Werken aan je kracht zonder af te breken”

Talenten & Rollen

"Wekelijks komen collega’s zich melden met de TMA Talentenanalyse in de hand om een volgende stap te willen gaan zetten met hun talenten. Voor sommigen is de TMA juist heel spannend. Je ziet dan dat het mensen soms even op hun grondvesten doet schudden, maar het belangrijkste resultaat tot nu toe is dat collega’s uit hun comfortzone stappen en in nieuwe samenstellingen aan projecten gaan werken. We stappen hiermee af van traditionele clusters en afdelingen en werken toe naar rollen.”

Puzzel

“Voor wat betreft de borging willen we vormgeven aan een lerende organisatie. Hiervoor hebben we een aantal experts die de ondersteunende rol van TMA coach hebben. Je kunt het zien als een olievlekaanpak; meer en meer collega’s maken gebruik van de coachende activiteiten binnen de organisatie. Er wordt intern veel gesproken over de TMA; er ontstaat een dialoog en verbinding."

Benieuwd naar de volledige case? Je leest het interview met Catherine Verberne, Adjunct Directeur bij Gemeente Zundert, in ons magazine 'Fit for the Future'. Neem contact met ons op om het magazine aan te vragen.

“Alles begint met vertrouwen en verbinding"

Verder praten over dit project of jouw eigen uitdaging?

bottom of page