top of page

Wie goed doet, goed ontmoet

Merwedelingelijn

✓  Vergroot gevoel van veiligheid

✓  Omgaan met agressief gedrag

✓  Meer plezier in het werk en grotere motivatie

ontwikkeling project

Bejegening

Mensen met een publieke taak weten het als geen ander: agressie roept hevige emoties op. Dit geldt ook voor de medewerkers die op en rond het spoor werken van de MerwedeLingelijn, de treinverbinding tussen Geldermalsen en Dordrecht. Het project ‘Bejegening: Wie goed doet, goed ontmoet!’ gaat over omgaan met agressie en geweld en is bedoeld voor de BOA’s, machinisten, stewards en alle anderen, die dagelijks in contact komen met reizigers. Het is geïnitieerd door het Platform Sociale Veiligheid waarin vele partijen samenwerken aan een veilige MerwedeLingelijn, veilige stations en een veilige stationsomgeving.

 

Wat is het project? Het project Bejegening is inmiddels in volle gang en heeft als belangrijkste doel om alle medewerkers van de MerwedeLingelijn in staat te stellen een wezenlijke bijdrage te leveren aan het vergroten van hun eigen veiligheid en die van de reizigers. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken steunt dit project door het beschikbaar stellen van een budget van ruim € 97.000,00. De stappen in het project worden hieronder kort toegelicht.

"Oprechte interesse helpt in het contact met de ander."

- Piet de Ruiter (BOA, ProRail),
enthousiaste deelnemer

Trainingsprogramma 'Het goede spoor'

Puzzel

Stap 3 Opleiding

Het Bejegeningsprofiel en de persoonlijke analyses vormen de basis voor het bepalen van de opleidingsbehoefte. Door het aanbieden van de gerichte opleidingen zullen de medewerkers van de MerwedeLingelijn zich sterker voelen bij het uitoefenen van hun functie. In het trainingsprogramma ‘Het goede spoor’ worden twee trainingsdagen aangeboden. In de eerste dag worden op een interactieve manier praktijksituaties (zoals reizigerssituaties) geoefend. Op de tweede dag speelt voorkomen van agressief gedrag een belangrijke rol.

Wat levert het op?

Voor de reizigers en de medewerkers van de MedewedeLingelijn draagt het project Bejegening bij aan een veilig gevoel op en rond de lijn. De medewerker is vanuit zijn eigen persoonlijke behoefte opgeleid om op de juiste manier om te gaan met agressief gedrag en is zekerder van zijn zaak. Een logisch gevolg hiervan is meer plezier in het werk en een grotere motivatie. En dan is de cirkel rond want: Wie goed doet, goed ontmoet!

"Dingen delen met elkaar werkt bindend"

-Teamleider TTH Gorinchem

Stap 1 Het Bejegeningsprofiel

Stap 1 is het samen met de medewerkers opstellen van het Bejegeningsprofiel. Op basis van hun inbreng worden in dit profiel de spelregels beschreven over hoe de medewerkers met elkaar en met de reizigers om willen gaan.

 

Stap 2 De TMA Talentenanalyse

Vervolgens wordt elke medewerker in de gelegenheid gesteld om een TMA Talentenanalyse in te vullen. Deze persoonlijke analyse geeft inzicht in de eigen talenten en valkuilen. Dit is essentieel voor het hanteren en uitdragen van het Bejegeningsprofiel. De medewerker wordt hierdoor bewust van het eigen gedrag en staat stil bij waar hij of zij zichzelf wil en kan verbeteren. Op deze manier wordt bejegening iets van de medewerker zelf!​ 

Verder praten over dit project of jouw eigen uitdaging?

bottom of page