top of page
blogs

nieuws

De 3 belangrijkste rollen van een faciliterend leidinggevende

Bij faciliterend leidinggeven staan leiders naast hun medewerkers. Faciliteren betekent (onder)steunen, je medewerker helpen de taak tot een goed einde te brengen. Het gaat erom dat er optimale condities gecreëerd worden voor een zo zelfstandig mogelijke uitvoering van taken. Faciliterend leidinggeven wordt ook wel dienend leidinggeven genoemd.


Wat is dienend leidinggeven?

Werknemers kunnen tegenwoordig beter werkondernemers genoemd worden. We blijven namelijk steeds minder lang bij een werkgever, zijn vaak de regisseur van onze eigen loopbaan en werken steeds flexibeler en vaker vanuit huis. We zullen langer door (moeten) werken, het liefste natuurlijk met plezier. Deze veranderingen vragen echter wel om een ander soort leiderschap. Dienend leiderschap als filosofie vertrekt vanuit het idee dat je als leider geen volgers, maar nieuwe leiders creëert. Een dienend leidinggevende helpt zijn medewerkers zich te ontplooien en leert ze om anderen te inspireren hetzelfde te doen.


De visie van dienend leidinggeven

Het is van belang dat het voor de manager maar zeker ook voor de medewerkers duidelijk is waar ze voor willen gaan, waar ze het voor doen en waar ze op dit moment staan. Hierbij is het belangrijk dat er een verbinding wordt gelegd tussen de resultaten van de organisaties en de behoeftes van de medewerkers, want vanuit hier wordt de visie opgesteld. De ervaring leert dat als er voorzien wordt in de behoeftes van de medewerkers de resultaten vanzelf volgen.


Resultaatgericht managen

Wanneer de visie is opgesteld, is het van belang dat deze ook gerealiseerd kan worden. Hiervoor kun je gebruik maken van twee pijlers: de meetlat en de ondersteuning. Deze drie hierboven genoemde uitgangspunten – visie, meetlat en ondersteuning- vormen het raamwerk van elke organisatie. Vanuit je visie formuleer je een meetlat, een concreet doel, een gewenst resultaat. Om dat resultaat te bereiken, is ondersteuning nodig. Als leidinggevende speel je hier een grote rol in. Je bewaakt de resultaten, maar zorgt ook voor de nodige ondersteuning zodat de resultaten haalbaar zijn.


3 rollen van leidinggevenden

Vanuit het raamwerk moet er ook daadwerkelijk leiding gegeven worden. Maar hoe zorg je er voor dat de gestelde doelen behaald worden en de medewerkers worden voorzien in hun behoeftes? Je kan als leidinggevende drie rollen aannemen:

  • De manager is degene die de medewerkers (bij)stuurt. Een manager geeft ruimte door te sturen op output en houdt de regie van de activiteitenstroom in handen.

  • De leider zorgt ervoor dat de medewerkers verbonden blijven met de visie van de organisatie en verstrekt de relaties door circulair te kijken.

  • De coach, staat voor het ontwikkelen van talenten en competenties bij de medewerker en reflecteert zodat er een veilig leerklimaat ontstaat.


De manager een van de drie rollen van dienend leidinggeven

De leider een van de drie rollen van dienend leidinggeven

De coach een van de drie rollen van dienend leidinggeven


Samenwerking met auteur Roeland Broeckaert


Roeland Broeckaert en Philippe van der Wal

Dienend leiderschap als filosofie vertrekt vanuit het idee dat je als leider geen volgers, maar nieuwe leiders creëert. De ontwikkeling van de medewerker staat centraal, en wel omdat de dienende leidinggevende gelooft dat het échte kapitaal in zijn medewerkers zit. Dit is dan ook de basis van de samenwerking tussen de auteur Roeland Broeckaert en We Build Bridges.


'Zacht voor mensen, hard voor resultaten.’

Meer over dienend leidinggeven?

Wil je in jouw organisatie de talenten van je medewerkers benutten en in de verschillenden rollen kruipen? Kijk dan op onze site: www.dienendleidinggeven.nl.

6.307 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Faciliterend leidinggeven

Wij zien een leider als iemand die vanaf de achtergrond de groep begeleidt. Een leider staat niet per definitie voor de groep of is niet de touwtrekker. Een faciliterend leider is afgeleid van facilit

Comments


bottom of page