top of page
blogs

nieuws

4 tips voor effectieve ontwikkeling middels 360˚ feedback

Als het beoordelingssysteem niet aansluit op de behoefte van medewerkers kan dit zorgen voor onrust. Veel leidinggevenden en medewerkers zijn niet langer tevreden met de vorm van de huidige beoordeling. De vorm waarbij de leidinggevende als enige in een formele setting zijn medewerker beoordeelt is niet meer effectief en draagt niet bij aan de ontwikkeling van medewerkers. Maar hoe kan je verdere ontwikkeling dan wel stimuleren?


Welke tool is effectief?

De leidinggevende heeft niet altijd zicht op het dagelijks functioneren van de medewerkers, waardoor de medewerker zich niet altijd in de beoordeling kan vinden. Beoordelen middels 360˚ feedback is dan ook doeltreffender en sluit aan op het gestelde ontwikkelingsplan. Bij 360˚ feedback wordt rekening gehouden met de perceptie van meerdere personen. Collega’s en klanten kunnen helpen bij de beoordeling van de desbetreffende persoon, waardoor perceptie van de feedback ontvanger met het beeld van anderen kan worden vergeleken.

Vier tips voor een doeltreffende 360˚ feedback methode

  • Communiceer duidelijk op welke competenties een persoon feedback kan ontvangen Om te garanderen dat de feedback ontvanger effectief aan de slag kan met de feedback is het van belang te evalueren welke competenties aansluiten op zijn rol en/of functie. Hierdoor krijgt de medewerker gerichte feedback waardoor diegene zich verder kan ontwikkelen, beter presteert in zijn functie en het succes van de organisatie stimuleert.

  • Kies voor neutrale beoordelaars De betrouwbaarheid en validiteit van de feedback kan je waarborgen door te kiezen voor neutrale beoordelaars. Hiermee verklein je het risico op vriendjespolitiek. Vermijd daarnaast ook personen die subjectieve, negatieve feedback kunnen geven doordat zij onenigheid hebben gehad met de desbetreffende persoon.

  • Focus op zaken waar potentieel ligt Feedback zal punten inzichtelijk maken die door verdere ontwikkeling positieve bijdragen aan de performance. Richt de aandacht dan op sterke punten waar het meeste potentieel zit. De medewerker zal gemotiveerder zijn om te werken aan deze punten en het zal voor een effectiever resultaat zorgen.

  • Follow-up De 360˚ feedback is geen doel, maar een middel. Daarom is het essentieel een vervolg te geven aan de feedback. Bespreek de feedback, zodat de medewerker inzicht krijgt in de ontwikkelpunten. Ondersteun daar waar nodig is om de ontwikkeling te stimuleren in plaats van dat de feedback onbenut te laten.

Deze tips zorgen voor een effectieve beoordeling en dragen bij aan een doeltreffend ontwikkelingsplan. Als leidinggevende is het mogelijk de talenten van medewerkers te benoemen en hen zich te laten ontwikkelen daar waar het potentieel zit om de totale business performance te verbeteren.

Wilt u graag meer weten over 360 feedback? Lees meer over onze talent tools of neem contact met ons op. 

29 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


bottom of page