top of page
blogs

nieuws

7 tips voor de lerende organisatie

Een lerende organisatie stelt medewerkers in staat de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving. Dit is een meer vraaggerichte werkwijze, in plaats van de aloude aanbodgerichte verkoop. De organisatie draagt hieraan een steentje bij door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. Het stelt teams in staat meer zelfstandig te kunnen inspelen op klantbehoeften en beter om te gaan met veranderingen. Het management heeft hierin een meer ondersteunende en sturende taak. Het gaat er dus om ook een zekere vorm van agility te vinden en ontwikkelen bij medewerkers. Immers: geen lerende, agile organisatie zonder agile medewerkers. Het zijn de mensen die de organisatie uiteindelijk succesvol maken!


Tip 1: Creëer continue feedback

Om te beginnen kan een 360 graden feedback analyse hiermee helpen. Stimuleer ook dagelijkse positieve feedback op de werkvloer. Wellicht kun je dan ook de aloude beoordelingsgesprekken de deur wijzen? Investeer in een competentiegericht feedback systeem waarin de aandacht uitgaat naar de individu.


Tip 2: Moedig het aandragen van nieuwe ideeën aan

Deze ideeën kunnen de lerende organisatie vooruit helpen met innovaties!


Tip 3: Zorg voor wederzijds respect

Zorg voor wederzijds respect, wanneer er feedback wordt gegeven en wanneer er nieuwe ideeën worden aangedragen.


Tip 4: Stimuleer leren

Stimuleer leren door middel van training, maar bijvoorbeeld ook 'mini stages' bij collega's om de flexibiliteit van de rollen te vergroten. Dit zorgt voor nieuwe inzichten en zo'n nieuwe blik kan soms goed helpen bij het creatief oplossen van problemen.


Tip 5: Evalueer het aannamebeleid

Neem de tijd om het aannamebeleid van de lerende organisatie te evalueren, past het nog bij de lerende organisatie? Zorg ervoor dat ook hier het agile werken wordt doorgevoerd.


Tip 6: Verwijder onnodige processen

Verwijder onnodige processen en geef medewerkers de mogelijkheid om hun activiteiten in te richten op de manier die zij het beste vinden.


Tip 7: Een eenduidige taal

Kies voor een eenduidige taal die voor iedereen werkt. De TMA Methode is zo'n taal, gericht op positieve feedback, talent en ontwikkeling. Dit ondersteunt de doorontwikkeling naar een lerende organisatie waarbinnen talentontwikkeling centraal staat.


Benieuwd naar een praktijkcase? Bij Gemeente Zundert werkten we aan de lerende organisatie. Lees over de ervaring van Adjunct Directeur Catharine Verberne.


96 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page