top of page
blogs

nieuws

Een duurzame en toekomstbestendige Smart Workforce in 4 stappen

Om efficiënter te zijn komen we met steeds slimmere oplossingen. Smart cities gebruiken informatietechnologie en het ‘internet of things’ om de stad te beheren en te besturen en zo ons leven efficiënter te maken. En in die smart cities hebben we steeds meer smart buildings die ‘voor ons denken’. En binnen die smart buildings horen we steeds vaker de term ‘smart workforces’.


Het efficiënt inzetten van talent

Een smart workforce gaat ook over efficiëntie. Het omvat technologieën, oplossingen, werkplekken, telecommunicatie, werken on-the-go etc. Maar waar het nog onvoldoende over gaat is de werkelijke workforce: uw mensen! Wordt hun ‘force’ op de juiste plek binnen de organisatie ingezet? Naast alle technologieën die bij een smart workforce komen kijken, zien wij het ook als het efficiënt inzetten van talent: talenten optimaal benutten en daar ontwikkelen waar potentieel zit.


Een smart of agile workforce kan in deze zin worden vertaald naar de strategische behendigheid (‘agility’) om in te spelen op talentbehoeften, flexibel te zijn en werknemers in te zetten vanuit verschillende invalshoeken en vanuit verschillende werkvormen. We moeten bouwen aan een smart workforce, en dat betekent ook dat we medewerkers moeten motiveren en mee moeten nemen in de verandering.


Vertrouwen van werknemer in eigen vaardigheden

Hoe gaat u daarmee aan de slag? Dat is een vraag die steeds meer organisaties hebben, maar belangrijker is dat u snel stappen zet naar een agile workforce, want hoe het ook wendt of keert, de huidige economie vraagt om een hoog aanpassingsvermogen. Daarbij komt dat steeds minder werknemers denken dat ze de vaardigheden hebben om te slagen, namelijk slechts 78% in tegenstelling tot 92% in 2016 (ADP Workforce View in Europe 2018). Het is dus belangrijk te zorgen voor positieve communicatie en onderling vertrouwen, en dus ook ontwikkeling om het gevoel te creëren dat we aan onze toekomst blijven werken.


Stappenplan

Om ook in uw organisatie een smart workforce te creëren op talentniveau hebben we een overzichtelijk stappenplan uitgewerkt. Het begint allemaal met inzicht…


STAP 1 INZICHT IN INDIVIDUELE TALENTEN

Het creëren van een Smart Workforce op menselijk niveau begint met het in kaart brengen van talenten en drijfverenvan de individuele medewerkers. Waar krijgen zijn energie van? En waarvan niet? Waar ligt hun potentieel? En waar kan beter omheen gemanaged worden?


STAP 2 DUURZAME EMPLOYABILITY MIDDELS ROLLENSTRUCTUUR

Om ‘smart’ om te gaan met aanwezig talent bewegen steeds meer organisaties van functies naar rollen. Door vaste functieomschrijvingen te vervangen door flexibele rollen geeft u de organisatie en de medewerker de mogelijkheid om talenten maximaal in te zetten. Bovendien vergroot het de betrokkenheid en flexibiliteit binnen de (lerende) organisatie.


Wanneer de talenten inzichtelijk zijn en u van start gaat met het talent naar de juiste rol(len) brengen is het belangrijk rekening te houden met dat niet iedereen even goed kan omgaan met de extra vrijheid die gepaard gaat met rollen. Maar, het betekent niet dat deze mensen niet waardevol kunnen zijn voor de organisatie. De organisatie moet zorgen dat medewerkers elkaar aanvullen. Iemand met minder ‘agile’ kwaliteiten kan namelijk juist wel andere belangrijke kwaliteiten bezitten die ook nodig zijn voor een excellente organisatie! Wanneer medewerkers binnen een team elkaar goed aanvullen en helpen in de rol die ze hebben kan dit zeer goed werken voor het vergroten van het succes van de (agile) organisatie.


STAP 3 IN BEWEGING: ONTWIKKELEN, COACHEN, OPLEIDEN, TRAINEN, BEWEGEN- ONTWIKKELPOTENTIEEL

Naast de flexibiliteit van rollen blijft het belangrijk om uw workforce te blijven ontwikkelen. Een persoonlijk ontwikkelplan brengt uw medewerkers verder. Het werken aan een persoonlijke ontwikkelplan geeft een medewerker regie over zijn of haar rol en gewenste toekomstige posities. Onderdeel hiervan is het in kaart brengen van drijfveren en competenties. Dit helpt ook bij het matchen van rollen met de juiste medewerker.


STAP 4 LEIDERSCHAP

Last but not least vraagt een smart workforce ook om ander leiderschap. De leidinggevende functie wordt meer een talentencoach. Coachend leiderschap brengt een talentdialoog op gang en helpt medewerkers gemotiveerd zichzelf te blijven ontwikkelen. Ondersteunend en samen met de talentencoach kan ervoor worden gekozen een aparte rol te creëren voor het indelen van werk: de werkcoach. Deze coach houdt zich meer bezig met de diverse rollen in de organisatie en het matchen van de talenten die er rondlopen.

Met behulp van deze coachrollen wordt een coachende, in plaats van sturende, omgeving gecreëerd die nodig is voor een agile organisatie.


Wanneer gaat u aan de slag met uw eigen smart workforce?


26 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page