top of page
blogs

nieuws

4 belangrijke trends en tips voor talentmanagement in 2018

Gaat u in dit nieuwe jaar aan de slag met de doorontwikkeling van uw organisatie en talentmanagement? Mooi! Er zijn veel interessante trends waarop u kunt inspelen de komende 12 maanden. Daar lichten we er graag een paar van uit, met enkele tips om direct een goed begin te maken.


Trend 1: Vergroten van de performance en productiviteit

Wanneer we HR trends bekijken zien we één duidelijke rode draad: meer aandacht voor het verbeteren van productiviteit en performance. Enerzijds door aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, anderzijds door aanpassingen in de werkwijze of organisatiestructuren.

Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zien we dat er meer aandacht komt voor de ontwikkeling van bestaande medewerkers. Talent wordt schaarser en daarom is de keuze voor meer focus op bestaande medewerkers niet zo gek. Ontwikkelactiviteiten worden gericht op het verbeteren van prestaties, dus ontwikkel hetgeen waar potentieel zit met een oog op de toekomst. Digitalisering is bijvoorbeeld een belangrijk item. Ook de feedbackcultuur verandert. Men heeft meer behoefte aan directe feedback die direct in de praktijk kan worden toegepast. Heeft u al een praktische feedback tool?

Wat betreft organisatie structuren zien we steeds vaker dat organisaties ervoor kiezen om minder vanuit functies te denken en meer vanuit rollen. Dit betekent dat medewerkers projecten en taken uitvoeren die beter bij hun talenten aansluiten en dat er meer gedacht wordt vanuit de eigen bijdrage aan de organisatie. Nog niet zo lang geleden was er al volop aandacht voor ‘job crafting’: het bijschaven van de eigen functie zodat deze meer de persoonlijke behoeften en talenten aanspreekt. De ontwikkeling zet door tot het niveau waar men kijkt naar de kwalitatieve en kwantitatieve capaciteiten en vaardigheden die benodigd zijn voor een bepaald project. Men heeft inzicht in de wensen, behoeften en capaciteiten van medewerkers en weet op basis daarvan de juiste persoon op de juiste plek te zetten. Zo’n rol kan soms erg verschillen van de dagelijkse verantwoordelijkheden van de medewerker. Banen worden dus nog flexibeler ingericht met talent als basis. Statische functies worden flexibele rollen.


Prettige bijkomstigheid: wanneer u gaat werken vanuit talenten en rollen start u een dialoog op basis van talent en dat zorgt voor een meer positieve sfeer!


Tip: Geef medewerkers inzicht in hun eigen talenten en valkuilen en zet ze daar in waar ze de beste bijdrage kunnen leveren. Hoe? Stop met het denken in vaste functies en start met het werken vanuit rollen.


Trend 2: Meer focus op teams

Waar van oudsher organisatie vooral top-down zijn ingericht, wordt dit steeds meer bottom-up. Het belang van hiërarchie daalt, er ligt minder focus op het management en meer focus op de performance van het individu en de teams. Deze teams worden, verder ingaand op het ‘van functies naar rollen’-principe, niet meer gebouwd op basis van medewerkers met bepaalde functies, maar meer en meer op basis van specifieke vaardigheden en talenten die nodig zijn om een project te laten slagen.

Wanneer een team eenmaal gevormd is, is het zaak deze zo productief mogelijk te houden. De eerder genoemde directe feedback is daar onderdeel van, maar ook het bewust zijn van elkaars talenten, binnen een team, is van belang. Wanneer men elkaar weet te vinden op basis van talenten kan dit de performance van het team sterk vergroten. Bovendien geeft het een indicatie voor de best passende leidinggevende stijl.

Tip: Geef teams inzage in elkaars talent en potentieel door bijvoorbeeld een teamdag te organiseren. Een teamcoach kan u helpen met het samenstellen van werkvormen om op een leuke manier in gesprek te gaan over elkaars talenten.


Trend 3: Sterkere teams met behulp van People Analytics

Talentenanalyses zijn de basis van talentmanagement activiteiten en daarom van onschatbare waarde. Om als organisatie fit te zijn en blijven voor de toekomst is inzicht in capaciteiten, talenten en ontwikkeling enorm belangrijk. Hiermee kan de productiviteit en het welzijn van medewerkers en teams niet alleen worden verbeterd, u bent zo ook in staat betere en snellere matches te maken tussen nieuwe kansen en aanwezig talent.

Strategische personeelsplanning is één van de belangrijkste thema’s voor 2018. Weet u (kwalitatief en kwantitatief) wat voor medewerkers u nu in huis heeft en welke medewerkers over 3 jaar nodig zijn? People Analytics kan helpen te bepalen wat de eigenschappen zijn van de best presterende mensen en teams. Niet voor niets wordt big data voor HR steeds interessanter want het menselijke kapitaal kan zo nog beter worden gemanaged. Het belangrijkste is een brug te slaan tussen interessante, mooi gevisualiseerde data en praktisch toepasbare inzichten om beslissingen te onderbouwen.


Wanneer er kennis is van de capaciteiten van mensen, hun behoeften en hun potentieel, kunnen er kansen worden gecreëerd die het beste passen bij het individu. De technologische mogelijkheden zijn er inmiddels, go for it!


Tip: Succesvol inzitten van People Analytics begint met het zo snel mogelijk verzamelen van de belangrijkste data, zoals KPI’s, verzuimcijfers en talenten van medewerkers. Een specialist kan u helpen uit de verschillende beschikbare data waardevolle informatie te halen, maar dan moet deze data wel beschikbaar zijn! Start dus vandaag nog met het verzamelen van deze data.


Trend 4: Goed werkgeverschap

Een trend die al enkele jaren aan populariteit wint, is goed werkgeverschap. Wat u doet als werkgever is belangrijk. Duurzame inzetbaarheid, de employee journey (of hoog overvliegend de employee ‘experience’) en employer branding spelen daarin komend jaar de hoofdrol. Medewerkers verwachten steeds meer, ze zijn op zoek naar een aantrekkelijkere en aangenamere werkervaring op het gebied van betrokkenheid, cultuur en performance management.


Tip: Bent u nog niet begonnen met het uitwerken van uw employer brand? Start er dan zo snel mogelijk mee. Hoe wilt u overkomen als werkgever? Maakt u dat ook waar?


Met welk(e) HR thema(‘s) gaat u het eerste aan de slag?


27 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page