top of page
blogs

nieuws

"Storm management" tijdens Corona crisis

De Corona crisis legt veel druk op organisaties en mensen. Gedrag moet worden aangepast, verwachtingen moeten worden gemanaged, begrotingen kunnen de prullenbak in, plannen en activiteiten kunnen niet (of niet op dezelfde wijze worden uitgevoerd).

Op sommige afdelingen is de druk uitzonderlijk groot, terwijl andere afdelingen stilzitten. De impact is overal te voelen. Leiding geven tijdens de corona crisis is als leiding geven tijdens een storm. Er komt iets groots op je af, er gebeuren veel dingen tegelijk, de impact is onduidelijk en de informatie, net als de middelen, zijn beperkt. De druk op de mensen is bijzonder groot. Dat vraagt veel van een leidinggevende. Hoe kun je daar dan het beste mee omgaan?


Een artikel van Udo van Veen op managementsite.nl geeft hier goed inzicht in. Druk legt zwakke plekken bloot en de vraag is hoe je hiermee omgaat als organisatie.


Maak zwakke plekken zichtbaar

Allereerst is duidelijk dat elke organisatie onder toenemende druk, zwakke plekken heeft. Vaak worden die zwakke plekken pas echt zichtbaar tijdens een crisis. Die zwakke plekken kunnen dan een probleem worden. Het is dan ook van belang om goed inzicht te krijgen in wat nodig is om deze zwakke plekken aan te pakken. Hoe ga je om met zulke zwakke plekken in je team, afdeling of zelfs op persoonlijk vlak. Sommige zwakke plekken kunnen van logistieke aard zijn, anderen hebben weer te maken met het gebrek aan middelen of mensen of het gebrek aan kennis en competenties.


Inzicht en focus

Tijdens zo'n crisis volgen de ontwikkelingen zich snel op. Dit vraagt erom op een andere manier met elkaar te overleggen en wellicht met beperkte informatie beslissingen te nemen over wie wat gaat doen. Dat betekent dus ook korte termijn doelstellingen opstellen om de veranderingen te kunnen monitoren. Maar ook dient er een duidelijke focus te worden gelegd over waar men naar toe wil en waarom. Het hebben en bespreken van feitelijke data over de zwakke plekken, maakt dat men sneller prioriteiten en gerichte doelen kan stellen.


Elkaars talent goed inzetten

We weten, aan de hand van de inzichten die we verkrijgen met de TMA methode dat elk individu meer of minder talentvol is op bepaalde competenties. Juist tijdens zo'n crisis situatie (storm) is het van belang dit, als leidinggevende, op teamniveau inzichtelijk te hebben. Wie kan op welke wijze worden ingezet, welke bijdragen van teamleden zijn nodig binnen het team om de doelstellingen te realiseren op korte termijn? Met de opgave waar men voor staat, is het opstellen van de benodigde competenties binnen het team dan ook niet onbelangrijk.


voorbeeld overzicht matching teamleden met competentieprofiel TMA methode


Maak van je zwakte een sterkte

Durf als team de zwakke plekken te bespreken, zowel vanuit de organisatiekant als vanuit de persoonlijke kant. Alleen op deze wijze kun je gericht werken aan het versterken van je zwakke plekken.


Weet u waar de zwakke plekken zitten binnen uw organisatie of team en op welke wijze de talenten van uw medewerkers gericht kunnen worden ingezet tijdens een storm?


Storm Coaching

Storm management Human Mobility Group
Storm management Human Mobility Group

Geïnteresseerd in ons Online Storm Coachingprogramma, met 2 varianten: 


  • Personal coaching van 1 tot 1,5 uur

  • Teamcoaching van 1 tot 1,5 uur

We bieden minimaal een 5-tal sessies aan. Frequentie is 1 sessie per week.

Sessie 1 : Rol van jou als leider in crisisperiode

Sessie 2 : Zwakke plekken sterker maken

Sessie 3 : Hoe teams op afstand te managen Sessie 4 : Hoe om te gaan met je jaarplanning Sessie 5 : Hoe om te gaan met de verandercurve bij je medewerkers?Meer weten over Storm Coaching of TMA methode? email naar info@humanmobility.nl

94 weergaven

Kommentare


bottom of page