top of page
blogs

nieuws

"We zijn succesvoller nu we ons volle potentieel benutten" Robert Pasteuning, directeur BAM Infra OVAls kersverse directeur bij BAM Infra OV trof Robert Pasteuning een gepassioneerd team van medewerkers met veel onbenut potentieel. En er was onduidelijkheid over de koers van de organisatie. "Op elke afdeling klonk een ander radiostation, dan is het lastig om je medewerkers dezelfde melodie te laten spelen." De crisistijd weerhield hem er niet van te bouwen aan een flexibeler en wendbaarder organisatie met meer eenheid en verbinding.


Waar begin je aan, zou menigeen denken bij het horen van de timing van Pasteuning. Net aangesteld als directeur in een team dat nog niet compleet was en het vooruitzicht van zeker twee zware jaren door een dip in omzet. En daar kwam de hele COVID-19-pandemie nog even overheen, maar dat wist Pasteuning toen nog niet.


Wat hij wel wist, was dat het anders moest. "En dan ben ik niet iemand die op zijn handen gaat zitten; ik wil veranderen, verbeteren en stimuleren." Pasteuning schakelde daarbij bruggenbouwer Human Mobility Group (HMG) in. "Als je echt iets wilt bereiken in een korte tijd, heb je een gezond kritische en uitdagende blik van buitenaf nodig."


Crisistijd benutten

Pasteuning begon bijna vijftien jaar geleden bij BAM als projectleider, groeide door naar de rol van manager en is sinds eind 2019 directielid. "Ik kende het bedrijf goed, maar ben wel meteen gaan kijken naar wat ik miste. In eerste instantie dus identiteit: wie zijn wij nu eigenlijk als bedrijf en dragen wij onze kernwaarden binnen en buiten de organisatie uit? Elke business unit had een eigen cultuurprogramma, waardoor teams met verschillende coaches aan de slag gingen. Op elke afdeling klonk dus bij wijze van spreken een ander radiostation en dan is het lastig om je medewerkers dezelfde melodie te laten spelen."


Stap 1 was dus terug naar een en dezelfde ‘radiozender’, om maar even in de metafoor te blijven. Maar er waren meer wensen vanuit Pasteuning. "We wilden sterker worden op de relaties. Niet alleen onderling meer verbinden, ook met de markt en onze klanten. Daarnaast was er een sense of urgency om mee te komen in de markt en wisten we dat we daarom als organisatie wendbaarder en flexibeler moesten worden. Niet alleen omdat we leven in een snel veranderende wereld, maar ook omdat we destijds aankeken tegen een aantal zware jaren. Ik wilde niet wachten met actie ondernemen tot we uit die dip in de markt zouden komen, maar juist die tijd benutten. Never waste a good crisis!"


Geen heldere strategie

Pasteuning koos voor adviesbureau HMG, dat veel kennis en ervaring heeft met talent-, project- en programmamanagement, om hem te helpen de juiste stappen te zetten. "Als directie ben je prima in staat om een missie, visie en identiteit vorm te geven, maar vervolgens moet je dit ook doorvoeren binnen de hele organisatie door draagvlak voor je ideeën creëren. Ernst Gleijm helpt ons daarbij vanuit HMG; hij is die gezond kritische en uitdagende blik van buitenaf. Ernst bouwt mee aan onze organisatie door ons vragen te stellen die we onszelf misschien niet altijd (kunnen) stellen. Maar hij doet dat vooral door te coachen, te begeleiden en mee te ontwikkelen, zonder dat er dikke rapporten aan te pas komen"


Gleijm heeft veel ervaring met strategie- en leiderschapstrajecten. "BAM Infra OV kwam bij ons met veel ambities, maar er liepen veel cultuurprojecten door elkaar en er werden onvoldoende keuzes gemaakt. Daardoor was het voor medewerkers niet helder wat er van ze werd verwacht en dat is wel essentieel als je ze mee wilt krijgen. Ook wilde BAM werken aan de bedrijfscultuur; meer structuur en anders communiceren richting medewerkers."


Hij ziet vaker bij grote organisaties dat er wel een strategie is, maar dat die niet helder is en bedrijven geen duidelijke richting kiezen. "Daardoor is de organisatie onvoldoende in staat om te veranderen, vernieuwen en verbeteren. Juist in een grote organisatie, waar de lijnen langer zijn, is communicatie - het uitleggen van de why, mensen inspireren - essentieel. Mensen moeten voelen waarom het belangrijk is dat er dingen veranderen."


Toegevoegde waarde

Intussen is er bij BAM Infra OV al flink wat veranderd. "We hebben een herstructurering en een reorganisatie achter de rug", vertelt Pasteuning. "We waren van inside-out georganiseerd, nu outside-in: we kijken eerst naar wat de klant wil en gaan dan pas aan de slag. We richten ons op drie markten: heavy rail, light rail en heavy duty charging. De afweging om niet alleen maar mensen in te huren om het werk te doen, maar gebruik te maken van een eigen kern is heel bewust gemaakt. We zien de toegevoegde waarde van eigen mensen en middelen."


In samenwerking met HMG is er een nieuwe bedrijfsstructuur neergezet. "In onze markt zie je vaak een masculiene, dominante leiderschapsstijl, dat heb ik nooit inspirerend en efficiënt gevonden", vertelt Pasteuning. "Ik geloof in het scheppen van ruimte om medewerkers hun competenties en talenten te laten inzetten. Dat doen we met een nieuw managementteam. Het voelt als een verademing dat ons bedrijf een kant op groeit waarbij mensen opener zijn en laten zien dat ze willen vernieuwen en verbeteren. Om die koers te varen, hebben we vanzelfsprekend collega’s moeten laten gaan. We hebben ook nieuwe mensen aangetrokken die passen in een organisatie die continu in beweging is en wil vernieuwen."


Het is in de huidige markt niet makkelijk om goede mensen te krijgen en te behouden, merkt ook Pasteuning. En niet alleen door de krapte op de arbeidsmarkt. "Het komt ook doordat je te maken hebt met een nieuwe generatie. De oudere garde vond vooral zekerheid belangrijk, de jongere generatie is meer bezig met purpose. Als bedrijf moet je meer toegevoegde waarde bieden dan alleen brood op de plank, je moet aandacht besteden aan duurzaamheid, circulariteit, digitalisering, diversiteit en inclusiviteit. Anders komt de nieuwe generatie - terecht - niet bij je werken. Het mooie is ook dat je, door aandacht te besteden aan die thema’s, als bedrijf ook tot andere oplossingen komt. Hoe diverser de organisatie is, hoe completer je het plaatje met elkaar bekijkt."


Persoonlijke ontwikkeling

BAM Infra OV is nu een volgende fase ingegaan. "Onze missie, visie en identiteit zijn duidelijk, we hebben de structuur staan, de reorganisatie is achter de rug en de strategie is vertaald naar jaarplannen", zegt Pasteuning. "Nu werken we aan de ontwikkeling van medewerkers en ons leiderschap binnen onze hele organisatie. Leiderschap dat verbindt, inspireert en ons in onze kracht zet. Leiderschap dat je bij iedereen, iedere dag terug wilt zien."


Wat dit alles heeft opgeleverd? "Allereerst een prettiger werkomgeving waarin mensen de ruimte krijgen om hun eigen talenten te ontplooien", merkt Pasteuning. "Het is helderder voor iedereen wie we als organisatie zijn, we zijn flexibeler en wendbaarder geworden, spreken dezelfde taal, werken beter samen, komen met meer goede ideeën die we ook durven delen met elkaar. En de relatie met onze klanten is verbeterd, omdat we daarin hebben geïnvesteerd. Allemaal resultaten die significant hebben bijgedragen aan de gerealiseerde omzetgroei van 25 tot 30% en aan de sterke verbetering van onze marges. Daarin kwamen we van ver.We zijn dus al in staat ons potentieel beter te benutten en daar gaan we zeker nog wat slagen in maken!"


Meer info over een traject bij HMG? Mail naar info@humanmobility.nl of bel naar

085-4895010. Meer informatie vind je op www.humanmobilitygroup.nl

215 weergaven

Comments


bottom of page